BSP-konto tillsammans eller var för sig?

Drömmer ni om ett gemensamt hem? Vi frågade en expert på BSP-sparande vad en ny bostadssparare ska veta om BSP-konton.

BSP-konto tillsammans eller var för sig?

Tero Kangas, utvecklingschef på Sparbanksförbundet, lönar det sig att öppna ett gemensamt BSP-konto eller är det bättre att båda öppnar ett eget konto?

Ett gemensamt BSP-konto är en bra lösning när man siktar på ett gemensamt bolån. Ett BSP-lån är ändå inget avtal hugget i sten utan ändringar kan vid behov göras i det under spartiden. Om ett par känner att det passar dem bättre att spara på var sitt eget konto kan kontona senare slås ihop. På motsvarande sätt kan ett gemensamt BSP-avtal delas om paret går skilda vägar.

När kan ett gemensamt konto vara lönsammare?

Om paret är gifta och den ena maken överskrider åldersgränsen för BSP-sparande som är 39 år är det möjligt att spara på ett gemensamt konto. För sambor är det här inte möjligt. Också i en situation där det känns för tungt att ensam spara på BSP-kontot kan ett gemensamt konto vara en bra lösning eftersom två personer lättare kan skrapa ihop de pengar som behövs. På ett BSP-konto kan man sätta in 150–3 000 euro i kvartalet. Om 50 euro i månaden känns för mycket för att ensam spara i månaden räcker det att vardera sparar 25 euro per månad om man har ett gemensamt konto.

När är egna konton en bättre lösning?

Varje par som planerar att bostadsspara ska själva fundera ut vilket sätt att spara som passar dem bäst. Om man är mycket fundersam kan det löna sig att börja med två separata konton som man senare kan slå ihop om man vill. Och om man redan från början tänkt ta två separata bolån kan det vara klarast att också spara separat. Om paret har mycket olika sätt att använda pengar och möjlighet att spara kan det vara bra att spara på egna konton. Separata konton är ett bra alternativ också när paret har råd att spara mera än de 3 000 euro som är maximibeloppet per kvartal.

Hur stor är avkastningen på BSP-besparingarna? Ger två konton bättre avkastning?

Avkastningen på besparingarna påverkas inte av om kontot är gemensamt eller om båda har var sitt konto. På BSP-besparingarna betalas alltid en årsränta på 1 procent och en tilläggsränta på 2–4 procent. Tilläggsräntan betalas för det år då man började spara och efter det högst de fem följande kalenderåren. Tilläggsräntan betalas när man nått sparmålet och köpt en bostad eller fått egnahemshuset färdigt. Den ränta som betalas på BSP-kontot är skattefri.

Kan ett BSP-konto vara i bara den enas namn?

Om båda sparar på kontot ska det vara i bådas namn eftersom de besparingar som finns på kontot tillhör kontohavaren. Visst är det möjligt att den ena sparar på BSP-kontot och den andra väljer något annat sätt att spara. Man bör dock hålla i minnet att man utan BSP-besparingar inte kan få BSP-lån.

BSP-räntestödslån har förnyats

På ett BSP-lån eller en del av det kan man få statens räntestöd under de 10 första åren. Räntestödslånens maximibelopp är enligt kommungrupp följande: I Helsingfors är lånets maximibelopp 215 000 euro, i Esbo, Vanda och Grankulla 160 000 euro, i Tammerfors och Åbo 140 000 euro. I resten av landet 120 000 euro. I början av år 2015 steg övre åldersgränsen för när man får börja BSP-spara. Tidigare kunde man börja spara senast när man var 31 år, men nu är gränsen 39 år.

BSP är ett bostadsspar- och stödsystem som staten stöder och som är avsett för 18–39 åringar som ska köpa sin första ägarbostad. Bostadsköparen ingår ett avtal med banken där hen förbinder sig att spara minst 10 procent av bostadens pris och banken att ge lån när sparmålet har nåtts.

Har du frågor om BSP? Kom till Sparbanken för att öppna ett eget BSP-konto eller annars bara diskutera bostadssparande.

Intressant just nu