Hemmet är en trygg hamn

De osäkra tiderna ökar energisjälvförsörjningen och minskar viljan att flytta, visar den årliga enkäten om Boendets ideal från Finlands Bostadsmässa. På bostadsmässan på Lounatuuli i Nådendal visades över 30 olika mässhem samt helt nya typer av ekologiska skogsgårdar samt smarta lösningar för exempelvis energilagring.

Finlands Bostadsmässa genomför årligen en enkät för att utreda finländarnas förväntningar och drömmar gällande boende. Även om boendeidealen på det stora hela förändras ganska långsamt syns effekterna av två pandemiår i form av fler utrymmesönskemål samt den ökade betydelsen av närhet till naturen. Enkätresultaten visar också hur energisjälvförsörjningen ökar betydligt.

Osäkerheten dämpar viljan att flytta

Pandemin och kriget i Ukraina har påverkat hur man förhåller sig till hemmet. De osäkra tiderna har dels minskat finländarnas vilja att flytta och dels ökat nöjdheten särskilt med det nuvarande hemmets läge. Energisjälvförsörjning intresserar redan 67 procent av respondenterna, jämfört med 58 procent året innan. Dessutom önskar sig allt fler att deras hem ska möjliggöra elbilism. Var tredje finländare drömmer om en egen sommarstuga, men en liten nedgång från förra året kan skönjas. Priserna och efterfrågan på stugor ökade dock rejält ännu i fjol.

Närheten till naturen hör till de viktigaste kriterierna för dem som bor i egnahemshus och det förverkligas exceptionellt väl i Nådendal. Varje tomt har tillgång till naturen och i gårdsplaneringen har man rekommenderat att ta hänsyn till skärgårdens färger och former.

”Exempelvis rekommenderas inte en gräsmatta för gårdar, utan exempelvis till exempel råhumus. Dessutom tar man hänsyn till naturen genom att julbelysningen inte får blinka”, berättar Anna Tapio, verkställande direktör för Finlands Bostadsmässa.

Idéer för energirenovering

Egnahemshusets är fortsatt mycket populärt, då över hälften av finländarna helst skulle vilja bo i egnahemshus. Önskemålet om ett eget utrymme för varje familjemedlem lever starkt, men mängden distansarbete har klart minskat och folk har återgått till hybridarbete. Önskemålen om ett separat arbetsrum har sjunkit något och över 90 % vill att det ska ta högst en halvtimme att åka till jobbet.

”Utöver bygg- och inredningstips sökte vi i år efter en modell för energirenoveringar i Nådendal" berättar Tapio och fortsätter ”På Lounatuuli” ser man avancerade energilösningar i form av såväl eget solkraftverk som smarta nätstationer. Dessutom har man på ett utmärkt sätt utnyttjat både jordvärme och jordkyla på området. Området är intressant både för yrkesbyggare och för boende.” I

Nådendal syns hemmets betydelse som trygg hamn och avkopplingsplats både i materialen och i rumsanvändning. Naturen tillåts bli en del av interiören, med stora fönsterytor och inglasade terrasser. Naturen syns i såväl tapeter och textilier som i rumsanvändningen.

Intressant just nu

;