I världens bastuhuvudstad lever och bor man bra

Inte mindre än 37 procent av finländarna kan tänka sig att flytta till Tammerfors, berättade Taloustutkimus år 2020. Tammerfors är även en av de mest attraktiva turiststäderna i Finland och dessutom världens bastuhuvudstad.

Tammerfors

–  Tammerfors dragningskraft utgörs säkert av en blandning av historisk industrimiljö, natur och ett mångsidigt kulturliv. Man bor och lever bra här, sammanfattar Johanna Peltonen, företagare och fastighetsförmedlare i Sb-Hem Tammerfors Aula.

Värme och utrymme mellan två sjöar

Tammerfors är en pulserande industristad som ligger mellan två sjöar, Pyhäjärvi och Näsijärvi, och den tredje största staden i Finland. Floden Tammerkoski som flyter genom staden förenar sjöarna med varandra och forsen är av stor betydelse i stadens historia. Industristaden är inte enbart ett minne, även om industribyggnaderna i rött tegel påminner om stadens historia, särskilt om bomullsfabriken som en gång i tiden sysselsatte upp till 2 000 personer.

Enligt vår enkät är det bästa med Tammerfors äktheten och värmen. Svårt att säga om det är orsaken eller följden, men i Tammerfors finns det fler än 30 allmänna bastur – det största antalet i alla städer i Finland. Bastun är en viktig del av den finländska kulturen och utan tvivel en del av det äkta Tammerfors. Tammerfors har fått titeln världens bastuhuvudstad med bifall från Finlands Bastusällskap samt det internationella bastuförbundet.

Till exempel den äldsta allmänna bastun i Finland, Rajaportin sauna, är väl värd ett besök.

Den bästa bostadsorten till sitt helhetsintryck

Enligt Taloustutkimus är Tammerfors topplacering anmärkningsvärd av den orsaken att Tammerfors placerar sig som enda stad i enkäten bland de fem mest attraktiva flyttmålen i hela Finland. I enkäten bedömdes Tammerfors även vara den bostadsort som ger det bästa helhetsintrycket. De flesta som vill flytta till Tammerfors kommer från Södra och Västra Finland.

Tammerfors är en stad som är lätt att behärska: såväl restauranger som sevärdheter från Hämeensilta till Pyynikki utsiktstorn finns på promenadavstånd. Tammerfors har även högkultur och kultur som har sina rötter i medborgaraktivitet. Uttryckt med en invånares ord: Det bästa i Tammerfors är känslan av en liten stor stad.

Flerplatsboende kan ses även i Tammerfors.

– Behovet av utrymme har ökat och det har blivit aktuellt för många att skaffa en andrabostad. Även stugboomen har varit väldig – det enda problemet är att efterfrågan och utbud inte möts för tillfället, berättar Peltonen.

I huvudstadsregionen har rapporterats om brist på utrymme i stadsbostäder och om hur bastur byggs om till arbetsutrymmen. Något sådant fenomen har Peltonen inte lagt märke till i Tammerfors.

– I Tammerfors är bastun en bastu och de som vill ha mer utrymme byter bostad. Kunder som vill köpa bostad står i kö. Vi får förfrågningar varje vecka och köpuppdragen har ökat i popularitet, berättar Peltonen.

Fördelen med ett köpuppdrag i det rådande konkurrensläget är att köparen inte behöver slåss med andra om samma objekt eftersom objektet inte blir föremål för offentlig försäljning. Köparen betalar ett förmedlingsarvode när en lämplig bostad hittas, förklarar Peltonen idén med ett köpuppdrag.

En ryggsäck full med skolor

Tammerfors är känt för sitt mångsidiga utbud av utbildning. Tammerfors universitet och yrkeshögskola samt polisskolan och flera yrkesläroanstalter utbildar proffs för olika branscher inte bara för Tammerfors utan också för de närliggande områdena. Den kompetenta arbetskraften återspeglas i stadens utveckling och starka tillväxt.

– Det skapar en trevlig atmosfär när studiemöjligheterna är goda och studerande med olika bakgrund lämnar ett eget avtryck i den, beskriver en Tammerforsbo.

Samarbete över kommungränserna Det gemensamma skolprojektet mellan Tammerfors och Kangasala är något nytt på grundskolenivån. Skolcentret som ligger i Ojala i Tammerfors och Lamminrahka i Kangasala kommer i fortsättningen att betjäna invånare i bägge kommunerna.

– Det har skapats många tomter i området och byggandet håller på att komma i gång. De första objekten förhandsmarknadsförs redan, berättar Peltonen.

Peltonen inbjuder alla intresserade att besöka Tammerfors.

– På den rätta bostadsorten känner man sig tillfreds. Jag tror att alla som kommer till Tammerfors kan känna sig avslappnade efter besöket, lovar Peltonen.

I artikelserien ”Finlands bästa bostadsorter” berättar vi om populära bostadsområden.Den andra delen i serien berättar om Tammerfors.

Intressant just nu

;