Ränteskydd för lån – lönar det sig att skydda sitt bolån mot stigande räntor?

Räntorna har redan länge varit låga och de som har bolån har kunnat vara relativt lugna. Enligt prognoserna kommer en förändring ändå att ske inom ett år. Ska bolåntagarna bli oroliga? Och hur kan en låntagare förbereda sig på stigande räntor? Vi frågade finansieringsrådgivaren Timo Suronen på Sparbanken i Uleåborg.

Lainojen korot ovat olleet matalat jo pitkään - mutta mitä tapahtuu tulevaisuudessa? Tätä pohtii moni nykyinen ja tuleva asuntovelallinen.

– Timo Suronen, håller räntenivån på att stiga? 

Räntorna har redan länge legat på minus och det är klart att räntorna i något skede ofrånkomligen stiger. Frågan lyder därför när och hur snabbt. Sannolikt kommer inte väldigt stor höjning över en natt men många har förutsett att referensräntan kommer att stiga och hamna på plussidan våren 2019. 

Till exempel har styrräntan i USA stigit med en procentenhet på ett år. En liknande höjning är helt möjlig också i Europa och Finland eftersom ränteutvecklingen också tidigare, med en liten fördröjning, har följt räntorna i USA. Styrräntan är grunden för bestämningen av referensräntan och den vägen har den en viktig betydelse också för räntorna på privatpersoners lån, såväl nya som gamla. 

– Ska man vara orolig för att räntorna stiger? 

Ingen kan säkert veta när och hur snabbt räntorna stiger men man ska åtminstone vara medveten om att räntorna kan stiga. Jag rekommenderar också att man redan nu räknar ut hur det går med den egna ekonomin om det sker stora förändringar i låneräntorna. 

Med låneräknaren kan du till exempel lätt ta reda på hur ändringar i räntorna påverkar månadskostnaderna för ditt lån. Byt räntan till exempel till 3 % högre än den nuvarande och håll kvar de övriga uppgifterna, såsom återbetalningstiden, så ser du konkret hur mycket din månadsrat skulle stiga. Samtidigt kan du bedöma om din ekonomi klarar av en möjlig förändring. Om den inte gör det är det bra att fundera på alternativ redan i förväg.

Det hur en eventuell räntehöjning skulle synas i ditt eget lån beror på den referensränta lånet har och på räntejusteringsdagen. Den vanligaste referensräntan för bolån är 12 månaders euribor. Då justeras räntan med 12 månaders mellanrum. 

– Hur kan man bereda sig på en räntehöjning? 

Ränteskydd kritiseras ofta för att vara en extra kostnad men själv rekommenderar jag att man förhåller sig till den på samma sätt som till en försäkring – med åtgärden får du skydd för framtiden: den egna ekonomin och låneskötselförmågan är under kontroll, hur det än går med räntenivån. På sinnesfriden och nattsömnen är det svårt att sätta en prislapp.  

Det finns olika sätt att förbereda sig på höjda räntor och dem kan man använda på såväl nya som gamla lån. Till exempel i en räntekorridor fastställs ett visst intervall för ditt lån inom vilket räntan hålls oberoende av förändringar i räntenivån. En räntekorridor kan du ta för 5 eller 7 år.

Fast ränta åter betyder att räntan på ditt lån under en avtalad tid är fast dvs. räntan är alltid densamma fastän den allmänna räntenivån skulle förändras. Fast ränta kan du ta för 3, 5 eller 10 år.

En del av våra kunder har bestämt sig för att månadsspara. De har räknat hur mycket amorteringen skulle öka med en räntehöjning på säg 3 procentenheter och sparat den summan varje månad till exempel i en fond. Det här är enligt mig en helt fungerande lösning. Om lämplig form för månadssparande kan du diskutera med din egen banks expert.

– Är det bråttom om man vill skydda sig mot en räntehöjning? 

Enligt mig är det nu tid att åtminstone börja tänka på hur man ska göra sig beredd på en räntehöjning. 


Är du intresserad av ränteskydd? Boka tid så pratar vi mera.


Vår expert här var finansieringsrådgivaren Timo Suronen på Sparbanken i kontoret i Uleåborg.

Kategorier
...