Så här kan du minska ditt koldioxidavtryck – läs våra tips

Oroar du dig över att ditt koldioxidavtryck är så stort? Söker du tips på att minska koldioxidavtrycket? Dina insatser och val gör skillnad när det gäller koldioxidutsläppen. Du kan påverka storleken på ditt bostadsbolags koldioxidavtryck genom att se över din egen energiförbrukning.

Energiförbrukningen hör till de största utgifterna i bostadsbolag. Ändå tror många att deras val inte har någon större inverkan sett till helheten. Det kan väl ändå inte göra någon större skillnad om ett fönster står på glänt en hel dag under vintern eller om lamporna är på till dammråttornas glädje. Som invånare gör vi dock val som har stor inverkan på bostadsbolagets energiförbrukning och koldioxidavtryck.

10 tips på minskat koldioxidavtryck från boende 

1. Ha inte onödigt varmt hemma

21–22 grader anses vara en hälsosam och energieffektiv temperatur. Enklast håller du koll på rumstemperaturen genom att ha en termometer i varje rum, i den del av rummet där du vistas. Termometrarna ska med andra ord inte placeras på ytterväggar eller nära fönster eller värmeelement. Om rumstemperaturen är hög på vintern, meddela bostadsbolagets serviceföretag som kan sänka temperaturen i bostaden. 

2. Utnyttja solenergi

Utnyttja värme från solen under uppvärmningssäsongen genom att dra upp gardinerna när det är soligt ute. Rena fönster släpper bäst igenom värmen. Välj LED-lampor. Släck lamporna i rum där ingen befinner sig eller där det inte behövs belysning. Gör detsamma i bostadsbolagets allmänna utrymmen.

3. Säkerställ att värmeelementen fungerar

Vattenburna värmeelement fungerar som de ska om de är varma upptill och svalare nedtill. Om endast den nedre delen är varm och den övre delen är kall behöver elementet luftas. Ibland kan det höras ett bubblande ljud från elementet, vilket också betyder att det behöver luftas. Kontakta fastighetsskötaren, som tar hand om luftningen. För att ventilstiftet inte ska kärva fast är det bra att vrida termostaten från minimiläge till maximiläge ett par gånger om året. Placera inga möbler eller gardiner framför elementet eller termostaten. De gör det svårare för termostaten att justera ventilen till rätt temperatur. 

4. Vädra effektivt

Om du vädrar för att det är för varmt, vrid ned elementen till lägre värme. Observera att värmeförbrukningen fördubblas om du lämnar ett fönster eller balkongdörren på glänt över dagen. När du vädrar, vädra effektivt. Korsdrag i 5–10 minuter fungerar utmärkt. Om ett rum är dragigt, ta reda på orsaken och om den kan åtgärdas. Drag kan vara en följd av dåligt tätade fönster och dörrar, bristfällig ventilation eller konstruktionsfel. I dessa fall ska du kontakta serviceföretaget.

5. Optimera ventilationen

En viktig faktor för att alla ska må bra är att ventilationen fungerar som den ska. Ventilationen är också en faktor som kan ge upphov till stor värmeförlust. Bostadsbolaget sörjer för den grundläggande justeringen av ventilationssystemen. Om du anser att ventilationen inte fungerar optimalt ska du meddela serviceföretaget. Du kan själv påverka bland annat följande:
ha friskluftsventilerna öppna
rengör friskluftsventilerna och byt/rengör filtren i dem minst en gång om året
rengör frånluftsventilerna minst en gång om året och håll dem/tallrikarna i samma position hela tiden
tvätta fettfiltret till köksfläkten med 2–3 månaders mellanrum, till exempel i diskmaskin

6. Slösa inte med varmvattnet

Den största delen av det vatten som förbrukas är varmvatten. Och den största delen av varmvattnet går åt i duschen. Se alltså till att spara på vattnet när du duschar. Stäng av kranen medan du tvålar in dig och ha inte vattnet rinnande i onödan. Gör detsamma när du borstar tänderna. Fyll tvättmaskinen eller diskmaskinen helt innan du tvättar eller diskar. Undvik att skölja av kärlen innan du lägger dem i diskmaskinen. Meddela genast servicefirman om en kran eller toalettstol läcker. 

7. Kontrollera golvvärmen

Om det finns ett vattenburet värmeelement i badrummet ska det vara den huvudsakliga värmekällan. Säkerställ att din golvvärme inte värmer så mycket att elementet står kallt, vilket innebär att du förbrukar el istället. Om du ska vara borta en längre tid är det bäst att sänka golvvärmen.

8. Ställ in kylanläggningarna i köket rätt

Kylskåp, frys, matlagning och disk står för en stor del av vår energiförbrukning. Ställ in kylanläggningarna rätt, i kylskåpet ska temperaturen vara +5 och i frysen -18. Öppna dem endast vid behov och kyl ned maten innan du ställer in den i kylskåpet eller frysen. Tina upp djupfrysta varor i kylskåpet. Placera kylanläggningarna på tillräckligt avstånd från värmekällor. Uppgradera anläggningarna vid behov, nya kylanläggningar förbrukar betydligt mindre energi än gamla. Försök att välja apparater med låg energiförbrukning när du lagar mat, till exempel mikrovågsugn och vattenkokare. Använd kokkärl av rätt storlek och som har lock.

9. Värm inte bastun i onödan

Börja bada genast när bastun är varm. Observera att ett ackumulerande bastuaggregat är den största enskilda eldrivna apparaten i hemmet, och om det värms upp i onödan ökar elförbrukningen avsevärt. Bastuaggregatet kan stängas av genast efter badet, eftervärmen och ventilationen räcker till för att bastun ska torka upp.

10. Stäng av strömmen på apparater som inte används

En enskild apparat förbrukar inte nödvändigtvis så mycket el, men när det gäller underhållningselektronik är många apparater vanligen påslagna samtidigt, vilket har en märkbar inverkan på elförbrukningen. Det enklaste sättet är att stänga av strömmen helt på apparater som inte används. Apparaterna förbrukar förvånansvärt mycket energi i standbyläge.

...