Så här ställer du i ordning sommarstugan inför vintern

Underhållet och förberedelserna av sommarstugan på hösten kan tyvärr vara eftersatt jämfört med ett enfamiljshus. Det lönar sig dock att ta väl hand om sommarstugan för att hålla den i bästa möjliga skick och frisk i många år framöver. Vi har gjort en lista över de viktigaste åtgärderna för att ställa i ordning sommarstugan inför vintern.

Smart regnvattenledning

Om stora mängder vatten tränger in i stugans konstruktioner kan det lätt uppstå omfattande skador. Rensa hängrännor och tak från skräp och smuts före vintern så att regn- och smältvatten kan rinna bort på normalt sätt. Om det finns hinkar eller tunnor längs husets väggar för att samla upp regnvatten är det en bra idé att ställa undan dem inför vintern. Vattenbehållare kan skada husets väggar och konstruktioner under vintern om de faller omkull.

Förhindra fukt i konstruktioner

Den "sommarstugelukt" som vi alla känner till orsakas av fukt som samlas i stugans konstruktioner och inredning. Fuktansamling kan undvikas genom att låta luften cirkulera i stugan även under vintern, oavsett om stugan har en låg grundvärme eller om värmen är avstängd.

Frisk luft kommer in i stugan till exempel genom en ventil och ut till exempel genom skorstenen i en öppen spis. Det lönar sig alltså att låta ventilerna och spjället stå på glänt under vintern. Det är viktigt att se till att skorstenshatten är på plats för att förhindra att regn eller snö tränger in i skorstenen. Vid behov kan du göra en tillfällig hatt inför vintern av till exempel plywood och tegelstenar, som sedan monteras ner genast på våren.

Om stugan har så kallad ventilerad krypgrund ska du se till att luften kan cirkulera även i krypgrunden.

Håll om möjligt grundvärme i stugan

Det bästa sättet att bekämpa fukt i konstruktioner under vintern är att hålla en grundvärme på 7–10 °C i stugan under hela vintern. Många oroar sig i detta fall över att hålla ventilationen öppen, eftersom de inte vill att värmeräkningen ska öka. De något högre uppvärmningskostnaderna kompenseras dock flera gånger om, ifall du kan undvika kostsamma renoveringar på grund av fukt eller, på lång sikt, rivning av byggnaden. På stränder bör gamla byggnader tas särskilt väl om hand, eftersom nya byggnader enligt gällande lagstiftning inte längre får byggas alldeles intill vattnet.

Töm rör och avlopp på vatten

Om det finns vatten kvar i vattenledningar, avlopp eller vattenlås vid frost kan de lätt brista, vilket inte bara leder till olägenheter utan i värsta fall även till vattenskador. Därför bör du noggrant tömma rör och avlopp på vatten före vintern. Om det inte finns rinnande vatten i stugan, men det finns ett avlopp i tvättstugan, kan du hälla spolarvätska i avloppet. Vätskan hindrar vatten från att frysa och avloppslukt från att tränga in i bastun.

Avlägsna mat som lockar gnagare

Om du lämnar livsmedel i stugan under vintern finns det risk för att råttor och andra gnagare hittar dem. Du bör därför inte lämna kvar sådant som är mer frestande än kryddor och konserver i skåpen: mjöl- och makaronipåsar bör avlägsnas, för att inte tala om färskvaror. Råttor kan orsaka skada genom att till exempel gnaga hål i stugans konstruktioner och inredning. Gnagarnas avföring kan också orsaka hygienproblem.

Stäng av elen i en kall stuga

Om värmen är avstängd i stugan på vintern är det bra att stänga av elen. På så sätt är det enkelt att förhindra en eventuell kortslutning och därpå följande brand. Det är särskilt viktigt att tömma och stänga av moderna kylskåp, eftersom de ofta stänger av sig själva om rumstemperaturen sjunker tillräckligt mycket.

Sakkunnig: Kim Malmivaara, Raksystems Insinööritoimisto Oy.

Intressant just nu

;