Markku Hannimäki

Markku Hannimäki

Fastighetsmäklare, AFM, KiAT

Markku från Björneborg

Du kan kontakta mig gällande alla bostadsärenden, jag jobbar som mäklare för din bostad. Min yrkeskunnighet grundar sig på min mäklaryrkesexamen (KiAT) samt min AFM-examen. Du kan ringa mig när som helst!

Kontor
Servicespråk

Finska