Virpi Vuolanne

Virpi Vuolanne

Fastighetsmäklare AFM, KiLAT

Pålitlig fastighetsförmedling

Jag är långlinjes kundtjänst och har arbetat som finansiell kundrådgivare över 30 år i Sparbanken. Nu har jag flyttat inom Sb-gruppen till bostadsförmedlings sektor och väntar ivrigt på den här nya karriärs början. Det finns säkert nytta på den långa erfarenheten i finansiering, också på bostads- och fastighetsförmedling. Välkommen!

Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Kontakta oss så hjälper jag gärna!

Databehandling i Sp-Kotis mäklarkedja.

;