Roosa Toots

Roosa Toots

Försäljningsförhandlare, delägare

Ung och pålitlig förmedling

Jag har bott hela livet i norra Helsingfors och Dickursby, och jag känner till området väldigt bra. Jag är aktiv, pålitlig och ihärdig. Dessa karaktärsdrag beskriver även mig i mitt jobb som försäljningsförhandlare. Jag ser varje uppdrag som ett förtroende där förmedlarens ansvar och arbetsmetoder ständigt sätts på prov.  Fastän vi förmedlare handlar med bostäder varje dag, är det viktigt att komma ihåg att det är en unik upplevelse för kunden. Jag vill alltid se kundens individuella behov och erbjuda den bästa möjliga lösningen.