Sari Salmela

Sari Salmela

Fastighetsmäklare AFM, YKV, eMBA, köpvittne, delägare

Dina bostadsaffärer sköts tryggt och professionellt

Jag ser till att du får professionell, effektiv och tillförlitlig service samt råd om hur du får det bästa priset för ditt hem när det är aktuellt att sälja. Det är en hederssak för mig att ge dig en sådan service att du vill rekommendera mig också till dina vänner. Den viktigaste orsaken att fortsätta jobba engagerat från dag till dag är en nöjd kund.

Jag har ett stort intresse för boende, bostadslösningar och bostadsaffärer och det avspeglas även i mitt sätt att arbeta. Jag räknar inte arbetstimmarna, och för mig är det viktigaste att jag lyckas på bästa möjliga sätt med din bostadsaffär. Jag är aktiv, ger aldrig upp och är energisk, tack vare detta har jag förmågan att slutföra affärer.

Även mina intressen avspeglar min sakkunskap. Jag har jobbat som bostadsinvesterare under snart 20 år och därför kan jag också hjälpa dig med de många frågorna kring bostadsinvesteringar. Dessutom har jag också hunnit skaffa erfarenhet av att låta bygga egnahemshus i ett par byggprojekt, och därigenom också lärt mig mycket om byggande och fastighetsteknik.

Innan jag gick över till fastighetsmäklarbranschen hade jag en lång karriär i finansbranschen inom finansiering och säljledning. Detta har gett mig förmågan att ge mina kunder råd också i frågor gällande till exempel finansiering av bostadsaffärer.

Jag är auktoriserad fastighetsmäklare (AFM, AHM) och har även avlagt högre fastighetsmäklarexamen (YKV). Jag är också köpvittne. Jag utvecklar ständigt mitt yrkeskunnande genom att via olika kanaler följa ändringar i lagstiftningen och anvisningarna för god mäklarsed. Jag lyssnar aktivt på podcastar som är kopplade till branschen, jag har talat på ett webbinarium om bostadsinvestering och undervisat om bostadsinvestering på webben i samarbete med Sparbanken.

Ring mig redan i dag!

Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Engelska

Kontakta oss så hjälper jag gärna!

Databehandling i Sp-Kotis mäklarkedja.

;