Janne Koskinen

Janne Koskinen

Försäljningsförhandlare, KiLAT

Förmedling med ett leende

Jag välkomnar kunderna med glädje och entusiasm. Jag iakttar god förmedlingssed och fokuserar på att verkligen lyssna på kunden. Vid förmedlingen beaktar jag att livet kan förändras, att köpa ett nytt hem är nämligen ett stort steg i vars och ens liv. Jag hjälper dig med att sälja din nuvarande bostad och hitta en ny!

Kontor
Servicespråk

Finska

Kontakta oss så hjälper jag gärna!

Databehandling i Sp-Kotis mäklarkedja.

;