Markus Itkonen

Markus Itkonen

Företagare, fastighetsmäklare AFM, KiAT, AKA, köpvittne

En expert till din tjänst

Jag har jobbat i branschen sedan 2007. Jag har avlagt en yrkesexamen i fastighetsförmedling och är auktoriserad fastighetsmäklare. Jag har också kompetens som allmänauktoriserad fastighetsutvärderare samt är godkänd av Centralhandelskammaren som fastighetsutvärderare samt offentligt köpvittne. Tilliten och tacket från kunderna är det viktigaste i det här arbetet. Bra kundservice samt god förmedlingssed är hederssaker för mig som jag aldrig ger avkall på.

Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Kontakta oss så hjälper jag gärna!

Databehandling i Sp-Kotis mäklarkedja.

;