Markus Itkonen

Markus Itkonen

Företagare, AFM, KiAT, AKA, köpvittne

En expert till din tjänst

Jag har jobbat i branschen sedan 2007. Jag har avlagt en yrkesexamen i fastighetsförmedling och är auktoriserad fastighetsmäklare. Jag har också kompetens som allmänauktoriserad fastighetsutvärderare samt är godkänd av Centralhandelskammaren som fastighetsutvärderare samt offentligt köpvittne. Tilliten och tacket från kunderna är det viktigaste i det här arbetet. Bra kundservice samt god förmedlingssed är hederssaker för mig som jag aldrig ger avkall på.

Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Välittäjä oli helposti ja lähes aina tavoitettavissa. Välittäjä myi asuntoa sellaisena kuin se on eikä yrittänyt kaunistella asioita tai yllyttänyt tekemään kauppoja mahdollisimman nopeasti.
välittäjä osasi vastata jopa meidän esittämiin typeriin kysymyksiin myynti tapahtui yllättävän nopeasti
Asunnon myynti