Saara Hujanen

Saara Hujanen

Fastighetsmäklare AFM, KiAT

Yrkesförsäljare

Jag har samlat erfarenhet av fastighetsförmedlingsbranschen allt sedan 2011 och innan dessa arbetade jag inom handeln under 26 år. Man kan alltså säga att jag har tillbringar hela mitt arbetsliv med försäljning. För mig är alla kunder jämlika oberoende av ålder, kön, hudfärg, övertygelse eller förmögenhet. Mitt arbete har jag alltid skött exemplariskt och det bevisar de många rekommendationerna och kunderna som återkommer på nytt till mig. Mitt trumfkort torde vara mitt lugn och min noggrannhet. Det är karaktärsdrag som man behöver och som uppskattas i det här tunga arbetet. Jag har AFM-behörighet och jag har avlagt yrkesexamen inom fastighetsförmedlingsbranschen.

Kontor
Servicespråk

Finska

Kontakta oss så hjälper jag gärna!

Databehandling i Sp-Kotis mäklarkedja.

;