Olli Vaittinen

Olli Vaittinen

Försäljningsförhandlare

Allt utgår från förtroende

I affärer bygger allt på förtroende mellan parterna. Det här rådet har jag följt under hela min tid i arbetsvärlden. Det här poängteras speciellt inom fastighetsförmedlingen, då vi ju ofta talar om de största anskaffningarna i livet. Jag vill vara den som du kan anförtro försäljningen av din bostad eller som du vill låta hitta ditt nya hem. Till mina fritidsintressen hör att renovera och bygga bostäder, vilket innebär att jag redan förut känner till produkten som ska säljas. Till mina meriter räknar jag även flera års arbetserfarenhet som köksplanerare, där jag också fick förverkliga kundernas stora drömmar. Vad säger du – ska vi kavla upp ärmarna och sätta i gång?
Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska