Toini-Maria Uhlbäck

Toini-Maria Uhlbäck

Fastighetsmäklare,AFM, YKV, köpvittne

Förmedling som passion

De flesta av mina kundkontakter baseras på årtionden av förtroende. Jag har fått hjälpa mina kunder allteftersom bostadsbehoven ändrats. Som en serviceinriktad gammal veteran har jag i 45 år arbetat inom bank- och förmedlingsbranschen, varav 32 år som fastighetsmäklare. Genom att värdera färdigheter inlärda i vardagslivet, noggrannhet och fakta njuter jag fortfarande av mitt arbete. Låt oss njuta tillsammans.

Specialkompetens:

Förutom bostadsaktie- och fastighetshandel behärskar jag lagstiftningen för köp av nya bostäder, specialfrågor om familje- och arvsrätt. Framför allt uppdrag där en efterlevande make, ett dödsbo, en arvinge eller en testamentstagare är part i köpet, inklusive de problematiska beskattningsfrågorna.

Det bästa av allt är nöjda kunder!

Kontor
Servicespråk

Finska