Jukka Hillner

Jukka Hillner

Fastighetsmäklare AFM, KiAT

Det är alltid ett bra tillfälle att köpa och sälja

Jag har arbetat i försäljningsbranschen i över 30 år och i fastighetsförmedlingsbranschen i 15 år. Jag är en godkänd AFM-förmedlare och har en yrkesexamen i fastighetsförmedling (KiAt). Jag är född och uppvuxen i Lojo och har därmed en stark lokalkännedom samt ett stort kunnande om bostadsmarknaden i Lojo. Ring eller besök mig på kontoret oberoende om du säljer eller köper, så fixar vi dina bostadsaffärer.

Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Kontakta oss så hjälper jag gärna!

Databehandling i Sp-Kotis mäklarkedja.

;