Tommi Gustafsson

Tommi Gustafsson

Fastighetsmäklare AFM, KiAT, samarbetsföretagare

Målmedveten och samvetsgrann attityd för bostadsaffärerna

Till naturen är jag öppen och ger inte upp. Till följd av min bakgrund inom militär- och civilluftfarten är jag målmedveten och samvetsgrann i mitt arbete. En ömsesidigt öppen och ärlig diskussion är en grund för rätt prissättning och därigenom för en lyckad bostadsaffär. Under åren har jag själv bott i olika boendeformer och också haft förtroendeuppdrag i bostadsaktiebolag, så jag kan enkelt försätta mig i kundernas ställning. Jag tycker fortfarande om utmaningar så mitt mål är att alltid slutföra bostadsaffärerna yrkeskunnigt så att både säljaren och köparen är nöjda. Jag står också i kontakt med kunderna efter avslutad affär för att säkerställa att allt är bra och för att få respons på mitt arbete. Jag tycker om idrott så jag tillbringar fritiden med idrottsgrenar som ishockey, gymträning, cykling och golf.
 
Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Kontakta oss så hjälper jag gärna!

Databehandling i Sp-Kotis mäklarkedja.

;