Jukka Rusanen

Jukka Rusanen

Företagare, AFM, köpvittne

Försäljningsarbete med över 30 års erfarenhet.

Jag har stark lokalkännedom och lång erfarenhet av entreprenörskap i Södra Karelen. Jag har arbetat inom fastighetsförmedlingsbranschen i sju år, både som företagare och som försäljningschef för en stor riksomfattande kedja. Genom att öppna Sp-hem i Villmanstrand och S:t Michel har jag gripit chansen att få börja utveckla samarbetet med sparbanken i Suomenniemi. Vårt mål är att erbjuda sakkunnig, rejäl och ärlig fastighetsförmedling med konkurrenskraftiga helhetspaket för såväl konsument-, investerings- och företagskunder.

Ta kontakt när du behöver den bästa möjliga betjäningen för att sälja, köpa, hyra, bedöma eller marknadsföra bostäder och kontorslokaler.