Fyra goda skäl att bekanta sig med nya Sparbanken Livskraft

Sparbanken Livskraft är ett nytt, unikt sätt att förstärka sina egna skyddsnät.  Vad innehåller den och för vilka behov skapades den? I Livskraft förenas långtidssparande och skyddet vid allvarlig sjukdom. Vi intervjuade Sb-Livförsäkrings produktchef Aleksi Jalava som varit med i utvecklandet av produkten.

Vad innehåller den och för vilka behov skapades den?
 
- Vi ville utveckla en sådan lösning, som skapar trygghet genom hela livscykeln ända till ålderdomen, berättar Sb-Livförsäkrings produktchef Aleksi Jalava. Som resultat av arbetet skapades en helt ny typ av försäkring, som kombinerar sparande och skyddet vid allvarlig sjukdom:
• Avkastande, regelbundet sparande med måttliga månadspremier. Besparingarna är alltid tillgängliga och de kan lyftas om man så önskar i månadsrater till exempel under moderskapsledighet eller under pensionstiden. 
• Skydd för de tre allmännaste allvarliga sjukdomarna med skattefri engångsersättning på 20 000 € eller 40 000 €. Skyddet vid allvarlig sjukdom täcker cancer, hjärtinfarkt och stroke.
 
Enligt Jalava har behovet av en ny typs produkt märkts såväl i den samhälleliga debatten, i marknadsuppföljningen som i kundernas önskemål. Signalerna är tydliga: att gardera sig mot risker och personligt sparande, speciellt kompletterande av kommande pensionen, är allt viktigare.

Vilka är Sparbanken Livskrafts viktigaste egenskaper enligt Aleksi Jalava? 


1) Mångsidigt skydd för olika livssituationer
 
Livet kan förändra planerna på många sätt – även i form av en allvarlig sjukdom. Om det till exempel är fråga om en ung person, som ännu inte har besparingar, kan insjuknandet också ekonomiskt vara en svår situation. Engångsersättningen för skyddet vid allvarlig sjukdom, 20 000 € eller 40 000 €, hjälper till att koncentrera sig på det egna välbefinnandet.
 
När det i Sparbanken Livskraft uppkommit besparingar under en längre tid, kan man med dem finansiera avvikande livssituationer, till exempel studieledighet eller en arbetslöshetsperiod. Och om besparingarna finns kvar ända till pensionsåldern, kan du lyfta en trevlig månatlig komplettering av din lagstadgade pension eller förverkliga långsiktiga önskemål.

2) Flexibla försäkringspremier
 
Betalningssätten för Sparbanken Livskraft är mycket flexibla. En enkel och rekommenderad lösning är en gång per månad, men även större engångspremier och övriga betalningssätt är möjliga. Du kan hålla pauser i sparandet eller fast lyfta besparingarna på en gång om du så önskar.
 
3) Fördelarna i beskattningen
 
Om du insjuknar i någon av de sjukdomar som täcks av Sparbanken Livskraft, får du engångsersättningen till ditt förfogande skattefritt. Tack vare den kan du förverkliga många slags planer också mycket snabbt. Fastän placeringsobjektets värde har ökat behöver du inte betala skatt vid byte av placeringsobjekt. Lyftande av egna uppkomna kapitalet är också skattefritt. 

4) Storplacerarens fördelar
 
Med en liten försäkringspremie får du portföljförvaltarens tjänster och mångsidiga placeringsobjekt till ditt förfogande, som vanligen endast är tillgängliga för storplacerare. Du kan välja tre olika placeringskorgar från låg till hög risknivå. Med hjälp av Sparbankens expert hittar ni ett alternativ som passar just dig.