Varainhoitaja Antti Helkala

Antti Helkala

Kapitalförvaltare

Jag heter Antti Helkala och jag arbetar som kapitalförvaltare inom Sparbankernas Kapitalförvaltning. Mitt arbete går ut på att i samarbete med institutions- och företagskunder hitta de bästa placeringslösningarna för olika målsättningar och situationer. 

Jag är ekonomie magister till utbildningen. Som huvudämne har jag läst finansiering.

Jag inledde förvaltningen av mitt eget kapital med aktieplaceringar år 1998 och lite senare kom fonder och bostäder in i bilden. Utöver min personliga marknadserfarenhet bidrar den praktiska tillämpningen i olika marknadslägen av studierna i finansiering till säkerhet i de dagliga aktiviteterna tillsammans med samarbetsparterna. 

Via fritidsintresset och studierna blev sparande och placering mitt yrke. Jag har arbetat inom bank- och finansieringsbranschen sedan år 2006.

Ta kontakt så funderar vi ut en lösning som passar dina målsättningar!

3 x jag vill:

När jag inte arbetar vill jag... tillbringa tid med familjen hemma, på stugan eller ute på resa. Jag är också aktiv inom olika idrottsgrenar, av vilka i synnerhet ishockeyn är viktig för mig.

Om jag har en extra hundring på kontot vill jag... fundera noggrant på var den ger den största nyttan. Utöver att placera är det viktigt att komma i håg att leva och att investera i sig själv och sina närmaste.

Innan jag blir pensionerad vill jag... ändra uppfattningen om placeringsverksamhet så att den blir mera positiv än i dagens läge.

 
Kontor

Sp-Fondbolag

Servicespråk

Finska

Engelska