Leena Pasanen

Kapitalförvaltare

Jag heter Leena Pasanen och arbetar som kundansvarig kapitalförvaltare inom Sparbankernas Kapitalförvaltning. Jag arbetar i huvudsak i Uleåborg och närliggande kommuner.  

Till mina kunder hör företags- och samfundskunder samt förmögna privatpersoner. I mitt arbete får jag hjälpa kunder att hitta de lösningar som är lämpligast för dem och som fungerar så bra som möjligt i olika ekonomiska lägen.

Jag har arbetat i placeringsbranschen i ungefär 20 år. Under hela den tiden har jag också själv gjort placeringar, främst i fonder. Jag har upplevt den oerhörda begeistringen över teknikbranschen och hur bubblan därefter sprack, liksom också finanskrisen. Jag tror att med min erfarenhet kan jag hjälpa kunderna så bra som möjligt i olika ekonomiska lägen. Jag arbetar i tätt samarbete med portföljförvaltningen för att uppfylla mina kunders önskemål och målsättningar.

Det bästa med mitt arbete har varit de långa kundrelationerna och att kunderna har varit så nöjda att de aktivt har rekommenderat mig för sin närmaste krets, sina nätverk osv.

3 x jag vill:

När jag inte arbetar vill jag... tillbringa tid med mina närmaste och mina vänner. Jag sköter konditionen genom att gå på gym, delta i gruppträning och gå långa promenader. Jag tycker om att resa och är mycket intresserad av olika kulturer.

Om jag har en extra hundring på kontot vill jag... spara den för framtida behov eller för min nästa resa.

Innan jag blir pensionerad vill jag... arbeta länge ännu och hjälpa mina kunder att fatta bra beslut och nå framgång.

 
Kontor

Sp-Fondbolag

Servicespråk

Finska

Engelska