Varainhoitaja Miia Antin

Miia Antin

kapitalförvaltare

Jag heter Miia Antin och arbetar som kundansvarig kapitalförvaltare inom Sparbankernas Kapitalförvaltning. Det här har varit min arbetsuppgift sedan år 2012. Jag har arbetat i placeringsbranschen redan i över 20 år.

Jag har främst samfunds- och företagskunder. Min uppgift är att säkerställa att kunderna får de element i sin kapitalförvaltning som är viktiga för dem. Förutom avkastningen kan dessa element handla om god riskhantering, heltäckande rapportering och bokföringsmässiga konsekvenser av avkastningen. Kapitalförvaltningen är en omfattande helhet där en äkta och djup diskussion med kunden är av yttersta vikt. Diskussionen säkerställer att målsättningarna och åtgärderna är gemensamma. För att uppnå målsättningarna arbetar jag i tätt samarbete med portföljförvaltningen. För majoriteten av mina kunder är rörelserna inom ekonomin och på räntemarknaderna viktigare än tillfälliga svängningar på aktiemarknaden.

Jag tror att det via placeringar också är möjligt att påverka och göra gott. Ansvarsfulla val av placeringsobjekt, liksom under hela placeringsprocessen, är viktiga för mig och mina kunder.

Jag vill betjäna kapitalförvaltningskunderna med yrkesskicklighet och äkta möten.

3 x jag vill:

När jag inte arbetar vill jag... tillbringa tid med familjen och min stora vänkrets helst så att vi rör på oss tillsammans. Grenarna väljer vi efter säsong. På vintern sysslar vi med längd- och utförsåkning, på sommaren gör vi båtutflykter och spelar golf.

Om jag har en extra hundring på kontot vill jag... förbereda mig för kommande tider. Ofta kan pengen snabbt användas för barnens hobbyer eller för någon resa. När det gäller placeringar föredrar jag aktiefonder med lång placeringstid.

Innan jag blir pensionerad vill jag... ännu göra en lång och aktiv arbetskarriär. Jag njuter av mitt arbete med kunderna och den ständigt föränderliga placeringsmarknaden. Mötena med människor är en stor glädje och tillgång i vardagen.

Kontor

Sp-Fondbolag

Servicespråk

Finska

Engelska