Salkuhoitaja Tatu Paasimaa

Tatu Paasimaa

Portföljförvaltare

Hej, jag heter Tatu. Jag arbetar som portföljförvaltare i Sp-Fondbolag som hör till Sparbanksgruppen. Mitt ansvarsområde är kunder med diskretionära blandportföljer. I mitt eget arbete fokuserar jag lite mer på att analysera aktieplaceringar men kundernas placeringsuniversum inbegriper i praktiken alla tillgångsslag globalt.

I diskretionära portföljer allokerar vi tillgångarna främst mellan olika tillgångsslag men vi gör också till en del värdepappersval. På grund av det breda uppgiftsfältet krävs det att vi griper oss an placeringsmarknaderna på ett övergripande sätt för att lyckas i arbetet. Jag har förkovrat mig i branschen i drygt ett decennium och sett en brokig skara investeringsmiljöer. Jag har noterat att de bästa slutresultaten nås med beslut som fattas lugnt och faktabaserat.

Jag är ekonomie magister till utbildningen och jag har också avlagt CFA-examen, som har hög internationell status inom kapitalförvaltning. Jag är i den lyckliga situationen att jag blev intresserad av finansbranschen och placeringsmarknaderna i rätt så ung ålder och jag har inte känt ångest över min studieinriktning eller mitt branschval. Jag har mitt drömarbete!

Det bästa med portföljförvaltarens jobb är att se hur noggrant utförda analyser och omsorgsfulla placeringsbeslut ger kunderna en bättre riskkorrigerad avkastning på lång sikt.

3 x jag vill:

När jag inte arbetar vill jag... koppla av med aktiv motion och tillbringa tid med mina nära och mina vänner. Mina favoritgrenar är fotboll och tennis, som jag spelar själv, men också följer mycket som åskådare.

Om jag har en extra hundring på kontot vill jag... placera den i en väl spridd blandportfölj. Mekanismen ränta-på-ränta fungerar och garanterar långsiktiga sparare bra avkastning.

Innan jag pensioneras vill jag... spara tillräckligt så att jag kan resa jorden runt som pensionär. Att resa har varit en del av mitt liv sedan jag var liten och jag har besökt alla kontinenter utom Antarktis. Vem vet, kanske jag åker dit också någon gång.

 
Kontor

Sp-Fondbolag