En vän bara på ett samtals avstånd

Telefonvänner piggar upp vardagen. Haloo Lieto- projektet förde tillsammans diskussions-hungriga och diskussions-volontärer.

Då det är svårt eller rent av omöjligt att lämna hemmet, kan längtan efter att få tala vara stor. Då ger en telefonvän ljus i vardagen. Projektet Haloo Lieto förde samman frivilliga och personer som saknar pratsällskap.

Helvi Pihlajamäki ringer sin telefonvän en gång i månaden är glädjen ömsesidig. De samtalar ofta i upp till en timme. "Vi talar oftast om saker vi läst i tidningen och dagens sysslor. Det är trevligt och mycket intressant att ringa."

Pihlajamäki lärde känna sin nya vän via Haloo Lieto-projektet. Projektet som startades av Lundo församling, Röda Korset, Marthaföreningen och Lundo 4H-förening fick sin start av viljan att genom frivilligarbete erbjuda stöd för människor som har svårt för att lämna hemmet. Till exempel för åldringar, familjer med närståendevård eller utvecklingsstörda kan en telefonvän vara guld värd.

Anonym vänskap

Haloo Lieto-projektet startade 2014. Donationen från Sparbanken i Lundo finansierade bland annat telefonerna som används i tjänsten samt utbildning. Projektet väckte intresse genast i början och det var lätt att hitta telefonvänner. "Telefonväntjänsten har tagits emot med glädje och fått stor uppmärksamhet", säger Outi Haijanen, ledare för frivilligarbetet på Lundo församling.

Först tyckte både de frivilliga och de som saknade en telefonvän att det var konstigt att begränsa verksamheten till telefonsamtal i stället för att träffas ansikte mot ansikte. Hemligheten bakom telefonvänverksamheten ligger i just denna ansiktslöshet.

"Det är annorlunda att mötas över telefon än att träffas ansikte mot ansikte. Över telefon kan man tala selektivt om sitt liv och vara mer anonym, vilket kan göra det lättare att tala om svåra ämnen", förklarar Haijanen.

Kuuntelutaitojen kehitystä

I utbildningen för de frivilliga utvecklades bland annat förmågan att lyssna.

Verktyg för telefonsamtalen genom utbildning

Att tala i telefon är på många sätt ett unikt sätt att kommunicera. Då man inte ser sin samtalspartners uttryck och gester är det bra att lära sig diskussionsfärdigheter som behövs uttryckligen i telefon. Därför ordnades en utbildning för telefonvännerna.

I utbildningen lärde de sig genom övningar hur man kan lyssna allt bättre, identifiera olika känslor och fördjupa diskussionen. De frivilliga fick också verktyg för att hantera svåra ämnen. "Det är viktigt att kunna ta sig vidare från sorgliga diskussionsämnen, eftersom syftet med samtalen framförallt är att skapa glädje", säger Haijanen.

De frivilliga samlas en gång om månaden för att dela upplevelser med personer i samma situation. Hiljanen är mycket glad över dessa möten och att få höra de frivilligas tankar och frågor. "Jag respekterar ödmjukt våra telefonvänners kunannde och yrkeskunskap!"

Frivilliga får glädja och lära sig

Haloo Lieto-projektet ger en möjlighet att hjälpa från hemmet. Många vill arbeta som frivilliga, även om de kanske inte längre kan erbjuda hjälp i form av hembesök. Merparten av telefonvännerna nu är nyligen pensionerade kvinnor. Speciellt för äldre kunder efterfrågades lite mognare personer som vänner så att det finns mer grund för gemensamma samtalsämnen.

För Helvi Pihlajamäki är Haloo Lieto-telefonvänverksamheten ett naturligt sätt att hjälpa. Hon har tidigare jobbat som frivillig bland annat inom Röda Korset och kyrkans telefontjänst.

"Jag tänkte att det vore trevligt att få vara till hjälp och ge någon glädje", säger Pihlajamäki.

För tillfället är Pihlajamäki telefonvän till en ensamstående äldre man. Pihlajamäki anser att det kan vara mycket lärorikt att vara telefonvän.

"Min telefonvän har stor livserfarenhet och intressanta historier från förr i tiden," säger Pihalajamäki, "och dessutom klagar han aldrig, trots att livet inte är någon lyx. I det har dagens generationer mycket att lära sig."


Sparbankerna har deltagit i uppbyggnaden av finländska samfund och individers välmående ända sedan de grundades 1822. Även denna historia är en del av de goda gärningar som Sparbanken stolt deltagit i. Läs mera om Sparbankens ansvarighet. 
 
Skriven
Kategorier
Typ
Nyhet
...