Forskningsstiftelsens kontaktuppgifter och styrelse

Sparbankernas Forskningsstiftelse

c/o Sparbankernas Centralbank Finland Abp

Industrigatan 33

00510 Helsingfors

tutkimussaatio@saastopankki.fi

 

Ombudsman Eeva Karisto

050 464 8076

eeva.karisto@saastopankki.fi

 

Forskningsstiftelsens styrelse

Pol.dr, professor Martti Häikiö

Arbetslivsprofessor, Ekon. Dr., CFA Mirel Leino

Verkställande direktör Tomi Närhinen, Sparbanksförbundet

Jur.dr, professori Jaakko Ossa

Verkställande direktör Björn West