Kundkontroll – varför frågar banken?

Enligt lagen om kreditinstitut ska banker känna sina kunder. Därför frågar alla finländska banker om kundernas identifieringsuppgifter bland annat när en kundrelation etableras. Bankerna förpliktas också av många lagar som avser att förebygga penningtvätt, terrorism och ekonomisk brottslighet i den globala penningtrafiken.

I Sparbanken är vi enligt lagen förpliktade att ha tillräcklig information om våra kunder. Kundkontroll och de frågor vi ställer våra kunder i anslutning till den baserar sig på den lagstiftning som gäller bankerna, såsom kreditinstitutslagen, lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagstiftningen om byte av skatteuppgifter samt dataskyddsregleringen. Syftet är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, ekonomiskt brottslighet samt missbruk 

Se också: Finansinspektionen - Kundidentifiering

Vilka frågor ställer vi?  

Varför ställer banken frågor om politiskt inflytande och om skattskyldighet? 

Bankverksamhet bygger på förtroende mellan kunden och banken och på bevarande av banksekretessen 

Banken ska identifiera och känna sina kunder  

Frågor om kundens uppgifter i nätbanken 

Frågor och svar om frågor i nätbanken

Sanktioner