Rapportering om överträdelser

I Sparbankernas sammanslutning uppskattas en miljö som uppmuntrar till fri informationsförmedling. För att försäkra sig om tillgången till all kritisk information rörande verksamheten har centralinstitutet för Sparbankernas sammanslutning grundat ett system via vilket alla arbetstagare kan anmäla alla grova överträdelser som de upptäckt.

Anmäld information är till exempel en misstanke om överträdelser av bestämmelser och föreskrifter om finansmarknaden, samt misstankar om överträdelser av kreditinstitutets interna direktiv (bl.a. lagstridig kreditinstitutionsverksamhet, överträdelse av värdepapperslagen t.ex. missbruk av insiderinformation eller överträdelse av bankhemligheten eller lagen om dataskydd). Sparbankernas sammanslutning har gjort upp skilda direktiv för hur överträdelserna ska anmälas.