Skuldplacerarprogram

Skuldplacerarprogram

Sparbankernas Centralbank har ett EMTN-program på 2 mrd EUR som grundades i april 2015. Emissioner sker antingen med offentliga emissioner eller med private placement-lösningar. Utöver det här emitterar Sparbankernas Centralbank placeringsbevis med upp till 12 månaders maturitet i Finland.

EMTN-programbroschyrer