Anna Varpula Sijoitustiimi

Anna Varpula

Agronomie- och forstmagister

Jag heter Anna och jag jobbar som expert på ansvarsfullt placerande i Sp-Fondbolags placeringsteam. Ansvarsfullt placerande vill förbättra placeringarnas förhållande mellan avkastning och risk genom att beakta de s.k. ESG-frågorna (Environment, Social and Governance) dvs. frågor kring miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed. Jag tror att ansvarsfullt placerande ger god avkastning på lång sikt.

Mina uppgifter inom ansvarsfullt placerande är mångsidiga: utveckling, koordinering, rapportering och utbildning samt samarbete med andra sparbanksanställda. Det bästa i mitt jobb är att jag hela tiden får lära mig nytt. Utvecklingen inom branschen har varit hisnande särskilt de senaste åren och det är fint att se att ansvarsfullt placerande blir mera mainstream. Här spelar den strängare lagstiftningen också en roll. 

Jag blev genast såld på ansvarsfullt placerande

Till utbildningen är jag agronomie- och forstmagister och som biämne läste jag finansiering. När jag bodde i London tog jag också en MBA-examen. I branschen hamnade jag lite av misstag för ca fem år sedan när ansvarsfullt placerande blev en del av mina uppgifter i mitt dåvarande jobb. Jag blev genast såld: jag kände att det här vill jag göra resten av livet! Det har varit fint att märka att hållbar utveckling också i skolorna är ett tema och det har varit skojigt att prata om de här sakerna också med mitt barn i lågstadieåldern. 

Det finns många olika sätt att närma sig ansvarsfullt placerande, och var och en kan hitta ett sätt som passar just dem. Ta kontakt så ser vi vad som skulle kunna vara ditt sätt att göra ansvarsfulla placeringar!

3 x jag vill: 

När jag inte jobbar vill jag… tillbringa tid med min familj. Största delen av den gemensamma tiden går vid sidan av planen, för mina barn spelar både fotboll och tennis. 

Om jag har en extra hundring på kontot vill jag... placera den i fonder till mina egna barn. Ett annat alternativ är välgörenhet; också där är objektet i allmänhet barn.

Innan jag går i pension vill jag… eller åtminstone hoppas jag att mänskligheten skulle kunna begränsa klimatuppvärmningen på ett vettigt sätt utan alltför många förbud. Där spelar investerarna en stor roll och det kan jag själv påverka via mitt jobb.

Om ansvarsfullt placerande i Sparbanken kan du läsa mera här. 

Är du intresserad av en god långsiktig avkastning på ansvarsfullt placerande? Lämna en kontaktbegären, vi berättar gärna mera! 

Vad handlar ansvarsfullt placerande om? Läs artikeln 

Kontor

Sp-Fondbolag

Servicespråk

Engelska

Finska