Med SEPA expressbetalning är det möjligt att betala snabbare

Säg farväl till utdragna väntetider! Som Sparbankens kund kan du fr.o.m. 7.5.2019 motta SEPA expressbetalningar som överförs från betalaren till mottagaren på några sekunder. Tillgång till mottagning av SEPA expressbetalningar får du automatiskt utan förändringar i ditt kundförhållande eller kundtjänst.

SEPA expressbetalningär en ny, europeisk betalningstjänst som tillåter betalningar i realtid, med tjänsten kan betalningar göras 24/7 –varje dag, året om. Hittills har mottagningen av SEPA-betalningar kunnat ta till nästa dag, eller t.o.m. över veckoslut eller helger.

Med SEPA expressbetalning kan du motta medel på några sekunder oberoende av om betalningen kommer från till exempel Finland, Tyskland eller Spanien. Betalningarna rör sig blixtsnabbt, vare sig betalningen handlar om marknadsaffärer eller om bilköp från andra sidan av Europa. Sparbankens kunder kan ta emot SEPA expressbetalningar från och med maj 2019. I ett senare skede kommer Sparbankens kunder också att kunna sända SEPA expressbetalningar

SEPA expressbetalningar måste vara i euro, såsom traditionella SEPA-betalningar. Mellan inhemska banker har man bestämt att det inte finns en övre gräns för hur mycket kapital man kan förmedla. Det är generellt sett möjligt att med SEPA expressbetalning utföra betalningar på upp till 15 000 euro inom hela SEPA området, om det inte finns någon annan överenskommelse.

SEPA expressbetalningar rör sig endast mellan banker som är med i tjänsten och nya banker ansluter sig hela tiden till tjänsten. En lista över banker som för tillfället är med i tjänsten SEPA expressbetalning hittar du här.

Närmare prisuppgifter om tjänsten SEPA expressbetalning hittar du i din egen Sparbanks prislista

Mer information om SEPA expressbetalning hittar du på våra SEPA- och utlandsbetalningar –sidor:

SEPA expressbetalning (Privatkunder)

SEPA expressbetalning (Företagskunder)

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbankernas Centralbank
...