Lånetaket för bostadslån sjunker tillbaka till 85 %

Vid sitt möte den 28 juni 2021 beslutade Finansinspektionens styrelse att minska den bindande maximala belåningsgraden enligt 15 kap. 11 § i kreditinstitutslagen med 5 procentenheter till 85 %. Beslutet gäller inte förstabostadsköpare vars maximala belåningsgrad fortfarande är 95 %. Förändringen träder i kraft 1.10.2021.

I praktiken innebär detta att bostadslånen i framtiden får utgöra högst 85 % av säkerhetens verkliga värde. Lånetaket återställs nu till nivån före coronaviruspandemin. Finansinspektionen motiverade beslutet med den senaste tidens starka utveckling på bostadsmarknaden. Hushåll med nya bostadslån har fortsatt att öka sina totala skulder i förhållande till inkomsterna och detta beslut syftar till att dämpa konsumenternas överskuldsättning.

Inga ändringar av lånetaket för förstabostadsköpare

För en bostadslåntagare innebär detta att förstabostadsköpare måste täcka de nödvändiga 5 % med sina egna besparingar eller andra säkerheter, medan den andelen för andra bostadsköpare nu kommer att vara 15 %. Den nya situationen förändrar inte nödvändigtvis situationen för konsumenterna, eftersom många redan är vana vid att de behöver besparingar när de köper en bostad. Kundens situation granskas dock alltid från fall till fall och tillsammans med bankens expert överväger vi hur vi ska gå vidare med lånefrågorna. 

Här är ännu ett exempel på vad förändringen innebär i praktiken:

Kunden köper en bostads vars köpesumma är 150 000 €. Förstabostadsköparen måste ha minst 5 % egna besparingar eller annan säkerhet, dvs. 7 500 €.

Om det inte är kundens första bostad måste han/hon ha minst 15 % egna besparingar eller andra säkerheter, dvs. 22 500 €.

Andra säkerheter kan till exempel vara en bankgaranti eller en säkerhet som föräldrarna har ställt.

Du kan förhandla om bostadslån med vår expert antingen online eller på kontoret – du väljer själv. Fyll dock först i ansökan om bostadslån, antingen på vår webbplats eller under fliken Lån i din nätbank. Boka tid för ett möte.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu