Personaldirektör Anita Aalto: en nöjd personal är en förutsättning för framgång

I Sparbanken förenas det människonära, lokala och digitala på ett genuint sätt. Banken med mänskliga mått har anammat att en högklassig kundupplevelse, sparbanksupplevelsen, härrör sig från en nöjd personal. Av samma åsikt är också Sparbanksgruppens personaldirektör Anita Aalto.

Positiv arbetstagarupplevelse och ansvarsfullhet utgör kärnan i ledarskapet just nu”, säger Sparbanksgruppens Anita Aalto. Bild: Matti Hietala

Framgångsreceptet för ett företag uppstår via de anställdas glädje och inspiration. Det här tror Sparbanksgruppens personaldirektör Anita Aalto. ”Målet är att vi ska vara kända för vårt mod, vår expertis och vår passion för att göra utmärkt kundarbete”, konstaterar Aalto.

Sparbanken har också blivit något av en vägvisare när det kommer till arbetstagarupplevelsen i finansbranschen. En arbetsplats, där resultaten av personalenkäten får också dem som gjorde enkäten att tappa hakan av förvåning. ”Det höga rekommendationsindex som resultatet visar berättar nog att folk på riktigt trivs hos oss”, gläder sig Aalto. Enligt Aalto, som innehaft posten i fem år, har man i rekryteringen redan länge betonat den sökandes attityd – inte bara kompetens. ”Till Sparbanksandan hör att vi utöver resultat drivs av en genuin vilja att främja individens och samhällets ekonomiska välstånd.”

I Sparbanksgruppen förstår vi väl att affärsverksamheten ska vara målinriktad, och det uppstår inte utan människor. ”Men om en ledningskultur av typen vinna eller försvinna är det som motiverar då är det inte sagt att individens och vårt företags värden möts”, konstaterar Aalto.

Ansvar och en positiv arbetstagarupplevelse betonas i framtiden

Humanisten-ekonomen Anita Aalto har också före Sparbanken jobbat i finansbranschen. Erfarenhet har hon förutom av personalarbete dessutom av olika uppgifter inom försäljning och i kundgränssnittet. Den för en personaldirektör icke typiska bakgrunden inom kundansvarigt arbete har visat sig vara en fördel. ”Jag lärde mig att diskutera euro och balansräkningar, men ur en människoorienterad synvinkel.”

Anita Aalto tror att affärsverksamhetens ansvarighet och en positiv arbetstagarupplevelse påverkar framgången allt mera. Hon upplever att en av personalledningens viktigaste uppgifter är att ta en aktiv roll i utvecklingen av affärsverksamheten. På det sättet ser man till att personalen har rätt kompetens som beaktar kundens och affärsverksamhetens behov och att den är rätt riktad i företaget.  

”Det moderna arbetslivet är i en ständig förändring och chefsarbetets utmaningar är nästan desamma oberoende av branschen”, resonerar Aalto. ”Hur ska man bygga upp en ledningskultur som stöder medarbetarnas möjligheter till mental tillväxt, självstyrning och kontinuerligt lärande? När den lyckas föder en sådan kultur ett engagemang som lägger grunden för ett bra resultat – och då är den positiva spiralen klar.”

De Sparbanksanställda drivs av ett genuint intresse för kundens ekonomiska välstånd

”Vi drivs av ett genuint intresse för kundens ekonomiska välstånd och för möjligheten att bli förmögen. Därför stöder vi finländarnas vilja”, sammanfattar Aalto. 

Det kan låta ålderdomligt att respektera traditioner och att uppmuntra till att spara. ”Det stämmer att vår mission är densamma som för nästan 200 år sedan när sparbanksverksamheten inleddes”, medger Aalto, ”men vi har märkt att folk i sina ekonomiska ärenden fortfarande vill har en partner som hjälper dem att skapa en bättre vardag och framtid. ”Sparbanksgruppen har 1 400 medarbetare i hela landet. Aalto tror att en bank som på riktigt är av mänsklig storlek kan kombinera den digitala och personliga kundupplevelsen till en unik tjänst i den finländska bankvärlden. 

”Vi tror att alla finländare har rätt och möjlighet till ekonomiskt välstånd – fastän det fortfarande skulle vara en bit dit. Därför uppmuntrar vi alla finländare att vilja mera.”

Intervjun har publicerats i Kauppalehtis bilaga Option Business Insight 14.3.2019. 

 

Vill du mera av din arbetsplats? Läs mera om Sparbanken som arbetsgivare och kolla in våra lediga jobb

 

Skriven
Typ
Nyhet
...