Sparbankens betjäningstider under jul och nyår

Jul och nyår innebär avvikande betjäningstider. Glöm inte att utöver våra öppettider kontrollera också tiderna för fondordrar och betalningsrörelsematerial.

Sparbankens kundbetjäning

Per telefon på numren 010 773 6777* och 010 773 6725* (företag)
samt den elektroniska kundtjänsten (chat, nätmeddelanden, Facebook och Twitter)

 • 23.12.2019 klo 8-18
 • 24.-26.12.2019 Stängd
 • 31.12.2019 kl. 8-13
 • 01.01.2020 Stängd
 • 06.01.2020 Stängd

Visa-kundtjänst i Credit-ärenden på numren 09 6964 6014 (finska) och 09 6964 6214 (svenska) betjänar enligt följande:  

 • 24.-26.12.2019 Stängt 
 • 31.12.2019 kl. 8-13
 • 1.1.2020 Stängt 
 • 6.1.2020 Stängt 
 • Help Line -nödtjänst (24h) 09 6964 696 
  - Hjälp vid problemsituationer, utanför Credit-kundtjänstens öppetider. 
  - Observera att tjänsten inte hanterar faktureringsproblem.  

Kontoren

 • Öppettiderna för din egen lokala bank hittar du på din banks egna sidor.

Fondordrar

Inlösen- och teckningsordrar i Sp-Fondbolags placeringsfonder som har gjorts i Sparbankens nätbank eller på kontoret:

 • Måndag 23.12.2019 före kl. 15.00 genomförs med värdet den 23.12.2019, t.ex. en inlösen är alltså på kundens bankkonto på fredagen den 27.12.2019.
 • ordrar som gjorts tisdag 31.12.2019 före kl. 15.00 genomförs med värdet den 31.12.2019 t.ex. en inlösen är alltså på kundens bankkonto på torsdagen den 2 januar 2020.

Sb-Fondbolaget lämnar in information för 2019 till skattemyndigheterna i slutet av januari 2020. Till skattemyndigheterna lämnas information om bekräftade fondinlösen under året, samt realiserade vinster eller försluter i samband med inlösen.

Tider för betalningar

SEPA-gireringar: betalningar som gjorts 31.12.2019 senast kl. 12.55 förmedlas vidare till mottagarens bank samma bankdag. Betalningar som görs efter det förmedlas vidare till mottagarens bank följande bankdag dvs. torsdag den 2 januari 2020.

I nätbanken (privat- och företagsnätbanken) går utlandsbetalningar som gjorts senast 31.12.2019 kl. 13 vidare under samma dag. Betalningar som görs efter det behandlas efter årsskiftet 2.1.2020. 

XML-expressbetalningsmaterialen ska skickas senast 31.12.2019 kl. 11.55.

Betalningar som skickas med bankförbindelseprogram och företagsnättjänsten ska göras senast 31.12.2019 kl.11.55 för att de ska gå vidare under samma dag. Betalningar som gjorts efter det behandlas efter årsskiftet 2.1.2020.

Det går att sköta bankärenden också under jul och nyår

 • I nätbanken och Sparbankens mobilapplikation
 • Kortens spärrtjänst: +358 20 333 (Sparbankernas kort) och +358 800 155 777 (Eurocard-korten). Tjänsterna är öppen dygnet runt.
 • I Otto.- eller TalletusOtto-automaterna när du behöver kontanter eller vill göra en insättning (uppdaterade uppgifter om automaterna: otto.fi/sv)
 • Och kom också ihåg möjligheten att ta ut kontanter i samband med dina inköp i K-matbutiker eller Neste K -trafikstationer (mera information)

Fridfull jul och gott nytt årtionde! 

*8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min. 

 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbanksforbundet anl
...