Sparbankens identifierings- och mobilapplikationer uppdateras för att bli ännu tryggare – läs om förändringen!

Vi vill erbjuda våra kunder ännu säkrare banktjänster även i mobilen. Därför kommer vi i mars 2022 att uppdatera appen Sparbanken Identifiering och Sparbankens mobilapp enligt de nya datasäkerhetskraven.

Sparbankens varumärkesbild.

Efter uppdateringarna kräver apparna aktuella systemversioner i Android- och Apple-enheter. Ändringen görs eftersom äldre enheter inte har de nya säkerhetsfunktioner som apparna kräver. Dessutom tillhandahåller tillverkarna av mobila enheter säkerhetsuppdateringar endast för de senaste systemversionerna.

Se till att din mobila enhet är säker och uppdaterad

Från och med mars 2022 stöds appen Sparbanken Identifiering och Sparbankens mobilapp inte längre i enheter med Android 8.0 och iOS 11 eller äldre systemversioner. I Android-enheter, såsom Samsung och Sony, kräver apparna minst Android-versionen 8.1. För Apple-enheter, såsom iPhone och iPad, krävs åtminstone iOS-versionen 12. Så se till att din mobila enhet uppfyller dessa krav så att du kan fortsätta använda de senaste bankapplikationerna.

Hur kontrollerar jag systemversionen på min mobila enhet?

Metoden för att kontrollera systemversionen på en Android-enhet varierar beroende på enheten och dess Android-version. I de flesta fall kan du kontrollera Android-systemversionen på följande sätt:

 1. Öppna Inställningar
 2. Välj Om mobilen/surfplattan
 3. Välj Information om programvaran. Systemversionen visas.

 

Systemversionen på en Apple-enhet kan kontrolleras på följande sätt:

 1. Öppna Inställningar
 2. Välj Allmänt
 3. Välj Information. Systemversionen visas.

 

Hur uppdaterar jag systemversionen på min mobila enhet?

Sparbankens uppdaterade mobilappar fungerar inte längre på en smart enhet med en gammal systemversion. Om du försöker använda appen på en gammal enhet kommer appen att be om en systemuppdatering.

Systemversionen på en Android-enhet kan uppdateras på följande sätt:

 1. Öppna Inställningar
 2. Välj System längst ner
 3. Välj Systemuppdatering. Du ser enhetens uppdateringsläge. Följ anvisningarna på skärmen.

 

På en Apple-enhet går uppdateringen till på följande sätt:

 1. Öppna Inställningar
 2. Välj Allmänt
 3. Välj Programvaruuppdatering. Om det finns en ny systemuppdatering för din enhet ser du den här.
 4. Välj Ladda ner och installera

 

Man bör ha automatiska systemuppdateringar aktiverade via den mobila enhetens inställningar. Då utför enheten de uppdateringar och åtgärder som behövs alltid när en ny version är tillgänglig. På så sätt kan du fortsätta använda Sparbankens mobila tjänster smidigt och säkert.

 

Läs mer om Sparbankens mobilapp
Läs mer om appen Sparbanken Identifiering

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
...