Pengaförvirring -  Instagram tävling

Känns pengar och ekonomi ibland förvirrande? Gör det så behöver du inte oroa dig! Sparbanken hjälper dig att förstå och få grepp om det. Berätta för oss vad det är som förvirrar dig. Genom att dela din pengaförvirring med oss, kan du vinna fonder av värdet 250€. Läs reglerna nedan, och delta i tävlingen i Instagram.

Utlottningens regler

1. Arrangör 

Sparbanksförbundet anl, Industrigatan 33, 00510 Helsingfors  

2. Hur man deltar i utlottningen och vem som får delta

I tävlingen deltar man genom att berätta vad som är förvirrande med pengar eller ekonomi till Sparbanken, via ett privatmeddelande i Instagram. 

Gör så här:

1. Gå till Sparbankens Instagram konto @saastopankki och ta en skärmbild på det botten som sparats i höjpunkterna. 

2. Använd det till att göra din egen version på Instagram stories och beskriv vad du tycker är förvirrande med pengar, och vilken förvirring du jämför det med. 

3. Spara den på din telefon och skicka den sedan till Sparbanken med ett privatmeddelande på Instagram.

4. Följ Sparbanken på Instagram. 

Kampanjen och utlottningen pågår 19.2.-26.2.2020


Du kan dela ditt svara på svenska. 

Delta i utlottningen av priset kan alla fysiska personer som fyllt 18 år och bor i Finland. Rätt att delta har ändå inte anställda i de företag som deltagit i arrangerandet av utlottningen och inte heller deras familjemedlemmar. 

3. Pris

Bland dem som deltar i utlottningen lottar vi ut fondandelar i en fond som förvaltas av Sp-Fondbolag Ab, och i samband med det, ekonomicoaching tillsammans med en av Sparbankens experter.

Prisets värde är 250 euro. Arrangören tar hand om lotteriskatten.

Utöver detta lottar vi ut biobiljetter.

4. Utlottningen och överlåtelsen av vinsten

Utlottningen äger rum 27.2.2020 mellan dem som uppfyller kriterierna för att delta.

Arrangören kontaktar vinnaren. Priset kan tas emot endast i en Sparbank som hör till Sparbanksgruppen. 

5. Villkor i anslutning till priset 

Arrangören har rätt att inte beakta sådana deltaganden som inte följer reglerna. Vinnaren svarar för eventuella kostnader för inlösningen eller användningen av vinsten.

Vinsten kan inte omvandlas till pengar eller bytas till någon annan vara eller tjänst. Fondandelen kan inlösas i enlighet med fondens stadgar.

6. Arrangörens ansvar

Arrangörens ansvar begränsas till värdet av det pris som nämns i dessa regler.

Arrangören ansvarar inte för någon skada som orsakas eller som påstås orsakas av deltagande i utlottningen, eller av inlösningen eller användningen av priset. Arrangören ansvarar inte för eventuella fel i utlottningen som skett av tekniska orsaker eller för konstaterat missbruk.

7. Lotteriskatt

Arrangören svarar för betalningen av den lagstadgade lotteriskatten för priset.

8. Behandling av personuppgifter och kommunikation 

De som deltar i utlottningen lämnar vid deltagandet sina kontaktuppgifter som används endast till att kontakta vinnaren.

På deltagarna i utlottningen tillämpas Sparbanksförbundets dataskyddsbeskrivning i fråga om behandlingen och kommunikationen av personuppgifter. Dataskyddsbeskrivningen kan läsas på www.sparbanken.fi/dataskydd. Efter utlottningen förstörs registret.

9. Övriga villkor

Genom att delta i utlottningen förbinder deltagarna sig att följa dessa regler. Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar. Genom att delta i utlottningen ger deltagaren arrangören rätten att använda vinnarens namn i sitt informerande om utlottningen eller i marknadsföringssyfte utan separat samtycke eller ersättning.