Sparbanksstiftelsen i Närpes beviljade understöd om 88 200 euro

Till Sparbanksstiftelsen i Närpes inkom sammanlagt 87 ansökningar om understöd vid ansökningsomgången som pågick 11.10 - 28.10.2016. Av de sökande beviljades 60 st understöd till ett sammanlagt belopp om 88 200 euro. De beviljade understöden gynnar verksamhet inom barn- och ungdomsarbete, idrott, arbete med åldringar, kultur, hembygdsarbete m.m.

Bland de beviljade bidragen finns denna gång två större satsningar. Närpes Gymnastikklubb - Artistica rf beviljades ett bidrag på 10 000 euro för anskaffandet av en s.k. tumbling-längd med tillhörande landningsmattor. Redskapsgymnasterna i Närpes bildade hösten 2016 en ny förening, NGK – Artistica. Under hösten har föreningen haft ett rekordstort antal gymnaster, drygt 200 stycken i varierande åldrar. Projektet att anskaffa tumbling-längden har varit under utveckling en längre tid och föreningen kommer med hjälp av stiftelsens bidrag nu att kunna förverkliga satsningen.

Sydösterbottens Ishall beviljades i sin tur ett bidrag på 12 500 euro samt ytterligare 12 500 euro vid kommande vårs ansökningsomgång, för sanering av ishallens kylmaskiner. De nuvarande kylkompressorerna har varit i bruk sedan 1988 och har de senaste säsongerna reparerats ett flertal gånger. En sanering bedöms nu nödvändig för att fortsättningsvis kunna trygga tillgången på is i hallen.

Sparbanksstiftelsen tackar alla sökanden.

Följande beviljades understöd:

Bocentrum gruppfamiljedaghem
Daghemmet Ankaret
Västra Närpes förskola
Stenbackens Hem och Skola rf
Pjelax Hem och Skola
Övermark skola
Föräldraföreningen vid Kaskö svenska skola
Närpes högstadieskola
Tyskgruppen på åk 2 i Närpes Gymnasium
Danslinjen vid Närpes Gymnasium
Studerandeföreningen vid YA i Närpes
Familjestugan/Närpes Familjecenter
Föreningen Folkhälsan i Kaskö r.f.
Vargbergets Fritidscentrum r.f.
Närpes Kraft Skidförening r.f.
Kaskö idrottsklubb rf
Kaskö idrottsklubb rf, juniorsektionen
Kaskö idrottsklubb rf, damsektionen
Närpes drillflickor
Närpes brandklubb
Närpes gymnastikförening rf
Närpes gymnastikklubb - Artistica rf
Närpes Kraft Ishockeyförening rf/KraftMIF Hockey School
Ab Sydösterbottens Ishall
Närpes Kraft Hockey D03
Kraft Hockey -05 juniorer
Närpes Kraft fotbollsförening rf
Närpes Kraft fotbollsförening rf
Närpes Kraft FF, Damlaget
Närpes Bowlingförbund r.f.
Närpes BC rf
IK Kamp rf
Närpes Kraft friidrottsförening
Wilma Helena Sundqvist
Isac Lindén
Linnea Halonen
Jonathan Ånäs
Övermark Pensionärsförening rf
Närpesnejdens pensionstagare
Arbetsgruppen Oroliga timmen
Luckan Sydösterbotten, KulturÖsterbotten
Övermark Byaråd
Kören Good News
Norakören rf
Övermark Hembygdsförening r.f
Rainer Böling
Närpes Hembygdsförening
Kaskö hembygds- och museiförening rf
Närpes baptistförsamling
Frank Mangs Center rf
Psykosociala föreningen Svalan/Vänstugan Svalan
Finlands Röda Kors, FHJ-gruppen i Närpes
Finby Byförening rf
Övermark ungdomsförening rf
Rangsby Byaråd r.f.
Svenska gården i Kaskö rf
Förebyggarna rf
Närpes Scoutkår
KSK-TV rf
FFT -08

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
...