Ansvar

Ansvarstagande syns i allt vi gör. Läs mer om Samhällsansvar, Ansvarsfull placeringsverksamhet, Goda gärningar - våra presentartiklar och Sparbankernas Forskningsstiftelse.

Sparbankernas Forskningsstiftelses stipendier kan ansökas i oktober

Sparbankernas Forskningsstiftelses syfte är att stöda vetenskaplig forskning. Vi beviljar årligen stipendier för sammanlagt va 100 000 till forskningsarbete kring till exempel penningmarknaden och sparande. Stipendierna beviljas i första hand för doktorsavhandlingar och post doc-forskning. Stipendierna kan ansökas i oktober.