• Ansvar

    Ansvar är en av de värderingar som styr Sparbanksgruppens verksamhet, vid sidan av kundorientering, samarbete och resultatinriktning.
Sparbankens varumärkesbild.

Sparbanksgruppens ansvar syns också i kreditgivningen

"För oss är ansvar ett grundläggande värde och vi strävar efter att vara en föregångare när det gäller ansvarsfull kreditgivning.”, berättar servicechef Manu Kauppila. 
Sparbankens varumärkesbild.

Ansvarsfullt placerande i Sparbanken

Hur känner man igen ansvarsfulla placeringsobjekt? Ansvar kan betyda olika saker för var och en. Alla våra fonder följer principerna för ansvarsfullt placerande. Läs mer om våra principer och exempel i vårt sortiment av ansvarsfulla placeringsobjekt.