• Får ordning på budgeten – beställ vår budgetkalkylator

    Behöver du hjälp med att få kontroll över din ekonomi? Är dina inkomster och utgifter i balans? Beställ vår kostnadsfria budgetkalkylator. Du får också andra tips på hur du bättre kan hantera din budget – och kan sova bättre.

Den ekonomiska osäkerheten ökar – budgetering hjälper

Det stormar i världen och priserna stiger snabbt. Låneräntorna, som länge varit låga, har nu börjat stiga. Detta kan leda till stora ökningar av lånekostnaderna för vanliga amorterare. Oron för den egna ekonomin ökar. Nu om någonsin lönar det sig att börja budgetera och ta reda på vart pengarna egentligen går – och om man behöver ändra på exempelvis sina konsumtionsvanor för att klara sig även i framtiden. Vår kostnadsfria budgetkalkylator är ett utmärkt verktyg för detta.

Hur fungerar budgetkalkylatorn?

  • Budgetkalkylatorn ger dig en bättre överblick över din ekonomi: när du ser vart dina pengar går kan du också bättre identifiera potentiella problem.
  • Vår budgetkalkylator är i tabellform och innehåller de vanligaste utgifterna för ett hushåll. I tabellens första flik med anvisningar får du råd om hur du använder tabellen.
  • Spara tabellen och redigera raderna som du vill. Excels beräkningsformler räknar automatiskt ihop de totala utgifterna och inkomsterna. Samtidigt ser du om kostnadsstrukturen i ditt hushåll är balanserad.
  • Skriv ner dina nuvarande utgifter så noggrant som möjligt. Var också ärlig mot dig själv när du fyller i raderna, även om det svider.

Vi hoppas att vår budgetkalkylator kan hjälpa dig!