• Får ordning på budgeten – beställ vår budgetkalkylator

    Behöver du hjälp med att få kontroll över din ekonomi? Är dina inkomster och utgifter i balans? Beställ vår kostnadsfria budgetkalkylator. Du får också andra tips på hur du bättre kan hantera din budget – och kan sova bättre.

Den ekonomiska osäkerheten ökar – budgetering hjälper

Det stormar i världen och priserna stiger snabbt. Låneräntorna, som länge varit låga, har nu börjat stiga. Detta kan leda till stora ökningar av lånekostnaderna för vanliga amorterare. Oron för den egna ekonomin ökar. Nu om någonsin lönar det sig att börja budgetera och ta reda på vart pengarna egentligen går – och om man behöver ändra på exempelvis sina konsumtionsvanor för att klara sig även i framtiden. Vår kostnadsfria budgetkalkylator är ett utmärkt verktyg för detta.

Vi hoppas att vår budgetkalkylator kan hjälpa dig!