Sparbanksgruppen – Finlands äldsta, ansvarsfulla bankgrupp

Sparbanksgruppen

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp. Bland våra kunder finns 470 000 finländska hushåll, små- eller medelstora företag och lantbruk. Till kunderna erbjuder Sparbanksgruppen utöver heltäckande privata banktjänster också tjänster inom placering, bostadsbyte och försäkringar.

Sparbankernas Forskningsstiftelses stipendier kan ansökas i oktober 

Sparbankernas Forskningsstiftelses syfte är att stöda vetenskaplig forskning. Vi beviljar årligen stipendier för sammanlagt va 100 000 till forskningsarbete kring till exempel penningmarknaden och sparande. Stipendierna beviljas i första hand för doktorsavhandlingar och post doc-forskning. Stipendierna kan ansökas i oktober. 
...