Ansöka om lån, begäran om att ändra lån … Läs mer om ofta ställda frågor

Ett lån består av många olika skeden. Som hjälp har vi sammanställt ofta ställda frågor i anslutning till lån.

Ansöka om bolån        FYLL I ALLMÄN LÅNEANSÖKAN

Ansöka om lån

Hur söker man lån?

För hur lång tid kan man få lån?

Hur mycket lån kan man få?

Hur kan jag skydda mitt lån?

Säkerheter för lån

Vilka säkerheter krävs för ett lån?

Vem kan få statsborgen?

Vad är Garantias lånegaranti?

Köp av första bostad

Ska man betala överlåtelseskatt för sin första bostad?

Guiden Köpare av första bostad – beställ den till din e-post

Ändringar i lånet

Kan man själv göra ändringar i lånet?

Hur kan jag ansöka om amorteringsfrihet och vem kan beviljas sådan? 

Förklaringar till lånetermer

Vad betyder annuitet?

Hur skiljer sig lån med jämna rater och ett lån med jämna amortreringar från varandra?

Hurdant är ett lån med en rörlig ränta?

Vad betyder Euriborränta? Och Primeränta?

Vad är lånets marginal?

Hur kan jag ändra lånets förfallodag? 

Vad är ett husbolagslån?

Vad menas med en arrendetomt med valfri inlösningsrätt?

...