Låneskydd

Sparbanken Balans, ett återbetalningsskydd för lån, håller ekonomin i balans också om allt inte skulle gå enligt planerna. Med hjälp av Sparbanken Balans säkerställer familjens utkomst för den händelse att du insjuknar, invalidiseras, blir arbetslös eller avlider.

Sparbankens varumärkesbild.

Med Låneskydd är du beredd på oförutsedda situationer i livet.

Låneskydd hjälper dig med återbetalningen av ditt lån och tryggar din utkomst.

Låneskydd kompletterar ditt övriga försäkringsskydd.

Låneskydd håller din ekonomi i balans även när det sker oförutsedda saker i livet

Med Sparbanken Balans Låneskydd tryggar du familjens utkomst i fall av exempelvis sjukdom, skada, arbetslöshet eller dödsfall. 
 
Låneskyddet kan komplettera ditt befintliga försäkringsskydd. Exempelvis i fall av ett dödsfall kan en engångsersättning från Låneskyddet användas för att betala bort ett bostadslån och ge familjen möjlighet att bo kvar i sitt eget hem. Låneskyddet hjälper också dig, om du blir arbetslös eller sjuk. 

Välj det Låneskydd som passar dig

Med Sparbanken Balans Låneskydd kan du lyfta ett bostadslån eller en konsumtionskredit. Du kan försäkra lånet i sin helhet (100 %) eller delvis (75 %). Varje person som är delaktig i lånet kan välja det lämpligaste alternativet bland följande låneskyddspaket:
Den trygghet som Låneskydd ger dig och din familj är viktigt särskilt under ovanliga tider.  Om du behöver mer information om omfattningen på ditt Låneskydd och vad det ersätter, kan du enkelt kontrollera detta i uppgifterna om ditt lån i Sparbankens mobilbank eller kontakta din kontaktperson på banken.


Be Sparbankens expert om en offert på Låneskydd. Tillsammans väljer vi ut ett låneskyddspaket som passar just dig.
Boka tid för ett möte eller lämna en kontaktbegäran.

Låneskydd även för företag

För företagen finns Sparbanken Balans Firmaskydd. Med hjälp av Firmaskydd tryggar du återbetalningen av ditt företagslån även i en överraskande livssituation. Du kan försäkra nyckelpersonerna i ditt företag med tanke på allvarlig sjukdom, bestående arbetsoförmåga på grund av olycksfall och dödsfall. Läs mer om Firmaskydd på vår webbplats.