Tillgänglighet i Sparbankens digitala tjänster

Vi på Sparbanken vill att vår webbplats och våra mobilapplikationer så väl som möjligt även ska betjäna de behov specialgrupper, till exempel de med nedsatt syn, kan ha. Det här kravet finns även i tillgänglighetslagen för finansbranschens del.
Sparbankens varumärkesbild.
Kraven i lagen träder i kraft för den privata sektorns webbtjänsters del, såsom för webbplatser och nätbanker, den 1 januari 2021 och för mobilapplikationers del den 23 juni 2021. Vi arbetar som bäst för att förbättra tillgängligheten hos dessa tjänster. Mer information om övergångstiderna finns på Regionförvaltningens webbplats. På vår tillgänglighetssida hittar du bl.a. tillgänglighetsutlåtandena för våra digitala tjänster. Vi uppdaterar sidan ständigt. 

Tillgänglighetsutlåtanden

Bildkortstjänst

Chatt

Elektroniska hälsodeklaration

Fondinformation

Identifieringsapp

Identifieringstjänst

Marknadsinformation

Mobilappen

Nätbank

Nätbetalningstjänst

Samtycke- och bekräftelsetjänst

Signom

Tidsbokning

Webbmöte

Webbplats