Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Sparbanken Identifiering

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Sparbankens Identifiering och har upprättats / uppdaterats 17.3.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

ICKE-TILLGÄNGLIGT INNEHÅLL OCH BRISTER I DET

Stöd för horisontell användning – WCAG 1.3.4
Applikationen stöder inte horisontell användning.

Kontaktområden – WCAG 2.5.5
Kontaktområdena är för små i vissa delar av appen (Android)

Att ställa in PIN-kod – WCAG 1.1.1
Skärmläsaren ber inte att PIN-koden upprepas trots att den flyttar fokuset dit

Inställningar

  • I Profilval-vyn flyttas fokus alltför långsamt till fältet Ändra PIN-kod (iOS) – WCAG 1.3.2
  • Skärmläsaren meddelar inte separat om radering av användarprofil. – WCAG 1.3.1
  • Skärmläsaren meddelar inte separat om byte av användarprofil. – WCAG 4.1.3
  • Ikoner på Anvisningar-sidan som anger sidans fasning kan inte upprepas av skärmläsare. (Android) – WCAG 1.3.3

Bekräftelse av transaktioner – WCAG 1.3.2

  • Vid bekräftelse med FaceID kan skärmläsaren läsa upp feedbacken "Bekräftelse OK" och "FaceID verifierad” delvis på varandra. (iOS)
  • Skärmläsaren meddelar inte när appen öppnar bekräftelsevyn WCAG 4.1.3

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

• När observerade du problemet (datum och klockslag)?
• Vad försökte du göra och hur långt kommer du innan felet uppstår?
• Visar tjänsten något felmeddelande? Försök beskriva felmeddelandet med egna ord.
• Använde du tjänsten som privat- eller företagskund?

OBS: Skriv inte personlig information eller företagsinformation – t.ex. personbeteckning, FO-nummer, kontonummer eller kortnummer – i ditt responsmeddelande!

Skicka respons per e-post till adressen:

tillganglighet@saastopankki.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten

Vi har förbundit oss vid att förbättra tillgängligheten till den digitala tjänsten

Vad gäller ovannämnda tillgänglighetsbrister strävar vi efter att utföra korrigeringarna under år 2021, samt att ange läget för tjänstens tillgänglighet med denna beskrivning.