• 5 tips för säkert uträttande av ärenden

    Vesa Pyyluoma, dataskyddschef, förklarar hur du kan skydda dig mot nätfiske.
 
Sparare är bevisligen lyckligare  - Sparbarometern 2021.
Sparbankens varumärkesbild.

Vår kundtjänst hjälper dig – också som identifierad 

Du kan sköta de flesta bankärenden som kräver identifiering också i nätbanken, med nätbanksmeddelande och per telefon. Läs också vanliga frågor till kundservicen. 

Vår kundtjänst hjälper dig – också som identifierad

Du kan sköta de flesta bankärenden som kräver identifiering också i nätbanken, med nätbanksmeddelande och per telefon. Läs också vanliga frågor till kundservicen.
Sparbankens varumärkesbild.