Kundkontroll – varför frågar banken?

I Sparbanken ställer vi ett stort antal frågor - inte bara för att lagen kräver det, utan också för att vi vill förstå våra kunders livssituation. Vi ställer frågor i början av kundrelationen och med regelbundna mellanrum under kundrelationen. Frågor ställs alltid över säkra anslutningar.

Lagstiftning som berör bankernas kundkännedom

Vilka frågor ställer vi?  

Varför ställer banken frågor om politiskt inflytande och om skattskyldighet? 

Bankverksamhet bygger på förtroende mellan kunden och banken och på bevarande av banksekretessen 

Banken ska identifiera och känna sina kunder  

Frågor om kundens uppgifter i nätbanken och mobilbanken 

Frågor och svar om frågor i nätbanken

Sanktioner