Kundkontroll – varför frågar banken?

I Sparbanken ställer vi ett stort antal frågor - inte bara för att lagen kräver det, utan också för att vi vill förstå våra kunders livssituation. Vi ställer frågor i början av kundrelationen och med regelbundna mellanrum under kundrelationen. Frågor ställs alltid över säkra anslutningar.