• Uppdatering av kunduppgifterna

    Här kan du uppdatera kunduppgifterna för en minderårig, en person som du är intressebevakare för eller ett dödsbo – och också för egen del om du inte har Sparbankens nätbankskoder.
Sparbankens varumärke bild.

 

Så här uppdaterar du kunduppgifterna för en privatperson

Om du har Sparbankens bankkoder, uppdatera dina egna kunduppgifter i nätbanken (Egna uppgifter) eller i mobilapplikationen (Profil > Kontrollera och redigera dina uppgifter).

Om du inte har tillgång till Sparbankens bankkoder kan du uppdatera dina kunduppgifter även med någon annan banks bankkoder. Uppdatera dina kunduppgifter via knappen Uppdatera uppgifterna. Då blir du omdirigerad till en tjänst som Signom tillhandahåller Sparbanken.

Välj vem du uppdaterar uppgifterna för:

Uppdatera uppgifter via länken För egen del bara om du inte har Sparbankens nätbankskoder.

Efter att du har fyllt i uppgifterna får du en anvisning per e-post för hur du ska underteckna de kunduppgifter som du fyllt i.

Observera att det i e-postmeddelandet från banken av säkerhetsskäl inte finns några direkta länkar.

Vika uppgifter ber vi om?

Vi ber om uppgifter som hjälper oss känna igen dig och dina vanliga bankärenden. Sådan information är bland annat:

  • basuppgifter, såsom kontaktuppgifter och information om din livssituation
  • politiskt inflytande
  • kundrelationen i Sparbanken och de tjänster som används
  • betalningstransaktioner på kontona.

Det tar cirka 5-10 minuter att uppdatera uppgifterna.

Varför ber banken om denna information?

Att be om information är viktigt för att kunna sköta bankärenden på ett säkert sätt. Informationen hjälper oss att lära känna våra kunder så bra som möjligt, och dessutom är vi enligt lag skyldiga att regelbundet begära information. Begäran om information görs alltid via krypterade och säkra anslutningar.

Läs mer om kundkännedom