• Uppdatering av privatpersons uppgifter

  Här kan du uppdatera kunduppgifter för en minderårigs eller huvudmans räkning – eller även för din egen räkning om du inte har Sparbankens nätbankskoder.
 
Sparbankens varumärke bild.

Så här uppdaterar du en privatpersons uppgifter i Signom

 • Du kan uppdatera dina kunduppgifter via knappen "Uppdatera uppgifterna". Du dirigeras till den tjänst som Signom tillhandahåller Sparbanken.
 • Välj om du uppdaterar för en minderårigs eller huvudmans räkning eller för din egen räkning. Uppdatera uppgifterna om dig själv här endast om du inte har Sparbankens nätbankskoder.
  • Om du har Sparbankens nätbankskoder ska du uppdatera uppgifterna i din nätbank (Mina uppgifter) eller mobilapp (Profil > Visa och redigera dina uppgifter).
 • Uppdatera uppgifterna enligt anvisningarna och bekräfta med en elektronisk signatur med nätbankskoder till en finsk bank.

Vika uppgifter ber vi om?

Vi ber om uppgifter som hjälper oss känna igen dig och dina vanliga bankärenden. Sådan information är bland annat:

 • basuppgifter, såsom kontaktuppgifter och information om din livssituation
 • politiskt inflytande
 • kundrelationen i Sparbanken och de tjänster som används
 • betalningstransaktioner på kontona.

Det tar cirka 10 minuter att uppdatera uppgifterna.

Varför ber banken om denna information?

Att be om information är viktigt för att kunna sköta bankärenden på ett säkert sätt. Informationen hjälper oss att lära känna våra kunder så bra som möjligt, och dessutom är vi enligt lag skyldiga att regelbundet begära information. Begäran om information görs alltid via krypterade och säkra anslutningar.

 

Läs mer om kundkännedom