Sparbankens varumärke bild.


Banken får uppgiften om att en kund har avlidit direkt från Befolkningsdatasystemet. För att skydda delägarna i dödsboet gör banken behövliga anteckningar och ändringar i den avlidnes bankaffärer.

Även om uppgiften om dödsfallet kommer till banken elektroniskt, är det i dödsbodelägarnas intresse att man meddelar banken om dödsfallet så att ingen kommer åt att använda den avlidnes konton med stöd av dispositionsrätt.

Vad bör man ta tag i först när det gäller förvaltningen av dödsboet?

Bankens åtgärder vid dödsfall

Utifrån uppgiften om dödsfallet avslutar banken den avlidnes bankkort och nätbankskoder samt tar bort dispositionsrätter som den avlidne har beviljat. De avtal som den avlidne hade ingått binder dödsboet. Enligt lagen träder dödsboet in i den avlidnes ställe och rättigheter och skyldigheter i avtalen överförs på dödsboet. I fråga om bankärenden är dessa avtal bland annat kontoavtal, automatisk betalning av räkningar, lån och borgen samt hyresavtal för ett bankfack.

Bankärenden före bouppteckningen

Delägaren ska lägga fram ett ämbetsbevis eller ett testamente som visar delägarskapet i dödsboet.

Före bouppteckningen får en enskild delägare i dödsboet:

  • uppdatera dödsboets kunduppgifter elektroniskt eller på bankens verksamhetsställe
  • till banken lämna in räkningar som hänför sig till begravningen eller annars har ett klart samband med dödsfallet eller räkningar som hört till den avlidne för betalning från den avlidnes konto. Räkningarna kan skickas in elektroniskt eller i ett betaltjänstekuvert
  • ett saldointyg över den avlidnes konton och lån per dödsdagen som behövs för bouppteckningen
  • information om läget för den avlidnes bankaffärer på dödsdagen och tiden därefter
  • göra en förteckning över innehållet i den avlidnes bankfack tillsammans med bankens tjänsteman.

En fullmakt av dödsboet kan användas först efter bouppteckningen.

Bouppteckning och bouppteckningsinstrument inom tre månader

Bouppteckningsinstrumentet är ett dokument som upprättas över bouppteckningen. Bouppteckningsinstrumentet ska upprättas inom tre månader från dödsdagen, oberoende av den avlidnes ålder eller egendom. En förlängning av tidsfristen kan sökas hos skattemyndigheten, men ansökan ska då lämnas in före utgången av tidsfristen på tre månader. Läs mer om bouppteckning och bouppteckningsinstrument.

bankärenden efter bouppteckningen