Att avsluta ett konto

Sparbankens varumärke bild.

Hur avslutar jag ett överflödigt konto i Sparbanken?

 • logga in i Sparbankens mobilapplikation och skicka uppgifterna i ett meddelande
 • logga in på nätbanken via webbplatsen saastopankki.fi och ange uppgifterna via chatt eller nätmeddelande
 • kontakta din bank

Ange följande uppgifter i meddelandet

 • kontonumret för det konto som ska avslutas
 • information om alla kontoinnehavare – varje kontoinnehavare ska skicka ett separat meddelande och ge sitt samtycke till att kontot avslutas
 • kontonummer till vilket medlen för det konto som ska stängas överförs
 • om Sparbankens betalkort har anslutits till det konto som ska avslutas det aktuella kortet ska avslutas.

Vi svarar på ditt meddelande inom tre arbetsdagar. Om det finns fler än en kontoinnehavare måste banken först få samtycke från alla kontoinnehavare till att kontot avslutas, varefter vi kan avsluta kontot. När ditt konto har avslutats får du det sista utdraget per post.

Hur avslutar jag ett dödsbos konto?

För att avsluta ett dödsbos konto krävs samtycke av alla delägare i dödsboet. Alla delägare i dödsboet ska vara närvarande på kontoret när kontot avslutas eller så ska delägaren med en fullmakt godkänna att kontot avslutas.

Ett dödsbos konto avslutas på bankens kontor. Du behöver:

 • fullmakt / fullmakter från delägarna i dödsboet
 • ditt eget pass / identitetskort
 • den avlidnes bouppteckningsinstrument och släktutredning
 • testamente, om ett sådant har upprättats
 • den avlidne makens bouppteckningsinstrument om dödsboet är odelat eller avvittrings- och avskiljningsbrev om dödsboet redan är delat.
;