Om kortet eller nätbankkoderna försvinner

Om ditt kort eller dina nätbankkoder försvinner eller de blir stulna, kontakta oss utan dröjsmål.

Spärra Sparbankens kort

Ring spärrtjänsten (öppet dygnet runt) 020 333, från utlandet +358 20 333. När du ringer behöver du inte komma ihåg kortets nummer, det räcker med att du uppger din personbeteckning. 

Om du upptäcker en korthändelse som du inte gjort själv, gör en kortreklamation:

Kortreklamation

Spärra Sparbankens nätbankskoder 

Ring bankernas spärrtjänst (öppen dygnet runt) på 020 333, från utlandet +358 20 333. Allt du behöver göra är att ge din personbeteckning. 

Spärra Eurocard-företagskort

Ring spärrtjänsten (öppet dygnet runt) 0800 155 777, från utlandet +358 800 1 55777.

Agera snabbt – du kan undvika höga kostnader 

Kortet kommer att sluta fungera så snart det har anmälts försvunnet. Samtidigt upphör ditt ansvar om någon använder ditt försvunna kort. Det är därför mycket viktigt att kortet spärras. 

Om ditt kort blir stulet, se till att lämna in en polisanmälan utöver att spärra kortet.

Läs mer om hur man uträttar bankärenden säkert.