Kortreklamation

Kontakta oss om du upptäcker oklarheter bland dina korttransaktioner.

Upprätta din reklamation här

Har kortet kommit bort?

Om ditt kort försvinner ska du meddela detta utan dröjsmål till vilket som helst Sparbankskontor eller till spärrtjänsten (24 h/dygn):

Du kan göra en reklamation om en korttransaktion i tjänsten My Dispute, om

 • du upptäcker kortinköp och/eller kortuttag i Nosto-automater som du inte har gjort själv
 • ett kortinköp har debiterats flera gånger
 • du inte har fått den produkt eller tjänst som du betalat för med kortet
 • du har fått en felaktig produkt.

Försök alltid lösa frågan med säljaren, om det handlar om ett avtalsbrott från säljarens sida:

 • transaktionen har debiterats flera gånger
 • du har inte fått den produkt eller tjänst som du betalat för med kortet
 • produkten motsvarar inte det du beställde.

Tänk på att

 • biluthyrningsfirmor har rätt att i efterhand debitera för obetalda tankningar och böter
 • hotell har rätt att i efterhand debitera för obetalda minibarsköp      
 • reklamationer som gäller uttag i Otto.-automater inte kan göras via tjänsten My Dispute, utan de ska göras med en elektronisk blankett 

Att reklamera transaktioner i tjänsten My Dispute

 • Oberoende av kortprodukten kan du reklamera korttransaktioner i tjänsten My Dispute.
 • Logga in i tjänsten med Sparbankens bankkoder.
 • Om reklamationen gäller både Debit- och Credit-sidan av kortet ska en reklamation göras separat för vardera sidan.
 • Innan du börjar göra reklamationen ska du säkerställa att du har sparat den e-postkorrespondens som du fört med säljaren i en fil (pdf, jpg, jpeg, png, gif) som du kan bifoga reklamationen. Det snabbar upp handläggningen av ärendet.

Att reklamera transaktioner med reklamationsblanketten

 • Om du inte har Sparbankens bankkoder 
 • Om reklamationen gäller transaktioner i en Otto.-automat
 • Du kan skicka blanketten elektroniskt eller per post till adressen:
Nets Card Disputes 00050 NETS

Håll säkerhetsgränserna för ditt kort aktuella

Med hjälp av säkerhetsgränser förebygger du otrevliga överraskningar om kortet råkar i fel händer.